Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA
 

WPIS DO KSIĄG ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO


 Wypełnij formularz, podając dokładne i prawdziwe dane:

, dnia

WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko:
Adres - pobyt stały:
 

 
Rodzaj aktu stanu cywilnego:
 
Miejsce sporządzenia aktu:
 
Język, w jakim sporządzono dokument:
Rok wpisu:
Numer wpisu:

 

 

» Panel aktualizacyjny «