Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA
 

SKRÓCENIE USTAWOWEGO TERMINU WYCZEKIWANIA
NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIE
W ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI


 Wypełnij formularz, podając dokładne i prawdziwe dane:

, dnia

WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko:
Adres - pobyt stały:
 

 
Data złożenia wymaganych dokumentów:
Planowany termin zawarcia związku:
Uzasadnienie:

 

» Panel aktualizacyjny «