Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA
 

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)


 Wypełnij formularz, podając dokładne i prawdziwe dane:

, dnia

WNIOSKODAWCA:
Nazwisko i imię:
Adres:
 

 
Proszę o wydanie odpisu aktu
 
Stopień pokrewieństwa:
 
Cel wydania odpisu:
 
 Odpis aktu urodzenia:
 
1. Imię i nazwisko:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Imię i nazwisko ojca:
4. Imię i nazwisko rodowe matki:
 
 Odpis aktu małżeństwa:
 
1. Imię i nazwisko (mężczyzny):
2. Imię i nazwisko rodowe (kobiety):
3. Data i miejsce zawarcia małżeństwa:
 
 Odpis aktu zgonu:
 
1. Imię i nazwisko:
2. Data i miejsce zgonu:

 

» Panel aktualizacyjny «