Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i Konkursy 2009 - ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach

Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu : Wykonanie oświetlenia drogowego 1. Na istniejących słupach 2. Na nowych słupach : Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie : Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu / IV etap/ - Głębokie : Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wynajęcie lokalu w budynku Domu Kultury w Odrzykoniu : Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wynajęcie lokalu w budynku Domu Ludowym w Wojkówce : Dostawa opału dla Zespołu Szkół w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce : Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2009 r.  : Wykonanie oświetlenia drogowego 1. Na istniejących słupach 2. Nowe na słupach : Remont i adaptacja budynków Domu Strażaka, Domów Ludowych i Domu Kultury pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Wojaszówka. : Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka  : ZBYCIE POJAZDU POŻARNICZEGO MARKI „ŻUK” : Przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu w budynku Domu Ludowego w Wojkówce : Wykonanie posadzek w Zespole Szkół w Odrzykoniu - Gimnazjum : Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Ustrobnej i Publicznego Gimnazjum w Przybówce – Gmina Wojaszówka : Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych na terenie wsi PIETRUSZA WOLA : Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych na terenie wsi USTROBNA : Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych na terenie wsi RZEPNIK : Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej  : Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź. : Remonty cząstkowe dróg asfaltowych po okresie zimowym 2008-2009 : ZBYCIE POJAZDU POŻARNICZEGO MARKI „ŻUK” : Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Liczba pozycji: 23
1.Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2.Wykonanie oświetlenia drogowego 1. Na istniejących słupach 2. Na nowych słupach
3.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie
4.Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu / IV etap/ - Głębokie
5.Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wynajęcie lokalu w budynku Domu Kultury w Odrzykoniu
6.Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wynajęcie lokalu w budynku Domu Ludowym w Wojkówce
7.Dostawa opału dla Zespołu Szkół w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
8.Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2009 r.
9.Wykonanie oświetlenia drogowego 1. Na istniejących słupach 2. Nowe na słupach
10.Remont i adaptacja budynków Domu Strażaka, Domów Ludowych i Domu Kultury pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Wojaszówka.
11.Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
12.ZBYCIE POJAZDU POŻARNICZEGO MARKI „ŻUK”
13.Przetarg nieograniczony na wynajęcie lokalu w budynku Domu Ludowego w Wojkówce
14.Wykonanie posadzek w Zespole Szkół w Odrzykoniu - Gimnazjum
15.Wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Ustrobnej i Publicznego Gimnazjum w Przybówce – Gmina Wojaszówka
16.Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych na terenie wsi PIETRUSZA WOLA
17.Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych na terenie wsi USTROBNA
18.Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych na terenie wsi RZEPNIK
19.Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej
20.Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź.
21.Remonty cząstkowe dróg asfaltowych po okresie zimowym 2008-2009
22.ZBYCIE POJAZDU POŻARNICZEGO MARKI „ŻUK”
23.Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «