Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i Konkursy 2008 - ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach

Dostawa opału dla Zespołu Szkół w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce : wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Wojaszówka : Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie :  Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Pietrusza Wola, dz. nr 191/3 i 191/7 , pow. 0,48 ha (II przetarg) :  Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Ustrobna, dz. nr 797/4, pow. 0,0970 ha (II przetarg) : Dostawa wraz z zainstalowaniem 2 szt. platform osobowych dla niepełnosprawnych dla ośrodków zdrowia w miejsc. Odrzykoń i Wojaszówka  : Wykonanie oświetlenia drogowego  : Dostawa opału dla Zespołu Szkół w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce : Remont nawierzchni dróg rolniczych na terenie gminy Wojaszówka  : Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź : Wykonanie oświetlenia drogowego  : Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Odrzykoń, dz. nr 1660/1, pow. 0,18 ha (III przetarg) : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka, dz. nr 721/1, pow. 0,32 ha (III przetarg) : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka, dz. nr 721/2, pow. 0,11ha (III przetarg) : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka, dz. nr 742, pow. 0,18 ha (III przetarg) : Remont Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  : Remont pomieszczenia kuchennego i sanitariatów, częściowa wymiana stolarki okiennej orazRozbudowa Domu Strażaka - dobudowa jednego boksu garażowego -Tynki wew. zew. podłoża i posadzki : Remont na budynku Domu Kultury - remont pokrycia daszku nad wejściem, wymiana cz. stolarki okiennej : Remont pomieszczenia kuchennego i sanitariatów, częściowa wymiana stolarki okiennej oraz rozbudowa Domu Strażaka - dobudowa jednego boksu garażowego -Tynki wew. zew. podłoża i posadzki  : Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka  : Remont sanitariatów i wymiana instalacji elektrycznej w Gminnym Przedszkolu w Odrzykoniu : Remont sanitariatów przy Sali gimnastycznej i wymiana posadzek w Szkole Podstawowej  : Remonty cząstkowe dróg asfaltowych po okresie zimowym 2007-2008
Liczba pozycji: 24
1.Dostawa opału dla Zespołu Szkół w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
2.wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży na terenie wsi Wojaszówka
3.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie
4. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Pietrusza Wola, dz. nr 191/3 i 191/7 , pow. 0,48 ha (II przetarg)
5. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Ustrobna, dz. nr 797/4, pow. 0,0970 ha (II przetarg)
6.Dostawa wraz z zainstalowaniem 2 szt. platform osobowych dla niepełnosprawnych dla ośrodków zdrowia w miejsc. Odrzykoń i Wojaszówka
7.Wykonanie oświetlenia drogowego
8.Dostawa opału dla Zespołu Szkół w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
9.Remont nawierzchni dróg rolniczych na terenie gminy Wojaszówka
10.Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź
11.Wykonanie oświetlenia drogowego
12.Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP
13.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Odrzykoń, dz. nr 1660/1, pow. 0,18 ha (III przetarg)
14.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka, dz. nr 721/1, pow. 0,32 ha (III przetarg)
15.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka, dz. nr 721/2, pow. 0,11ha (III przetarg)
16.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka, dz. nr 742, pow. 0,18 ha (III przetarg)
17.Remont Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
18.Remont pomieszczenia kuchennego i sanitariatów, częściowa wymiana stolarki okiennej orazRozbudowa Domu Strażaka - dobudowa jednego boksu garażowego -Tynki wew. zew. podłoża i posadzki
19.Remont na budynku Domu Kultury - remont pokrycia daszku nad wejściem, wymiana cz. stolarki okiennej
20.Remont pomieszczenia kuchennego i sanitariatów, częściowa wymiana stolarki okiennej oraz rozbudowa Domu Strażaka - dobudowa jednego boksu garażowego -Tynki wew. zew. podłoża i posadzki
21.Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
22.Remont sanitariatów i wymiana instalacji elektrycznej w Gminnym Przedszkolu w Odrzykoniu
23.Remont sanitariatów przy Sali gimnastycznej i wymiana posadzek w Szkole Podstawowej
24.Remonty cząstkowe dróg asfaltowych po okresie zimowym 2007-2008
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «