Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Nabór pracowników

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Animatora na obiekcie „Moje Boisko - Orlik 2012" w Bajdach. : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze na stanowisko: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi : Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łączkach Jagiellońskiche : Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łączkach Jagiellońskiche : Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łączkach Jagiellońskich : Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łączkach Jagiellońskich : Ogłoszenie konkursu na stanowisko Animatora na obiekcie „Moje Boisko - Orlik 2012" w Bajdach. :  Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze :  Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Głównego Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce : Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza konkurs na stanowisko Animatora na obiekcie „Moje Boisko-Orlik 2012" w Bajdach : Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce : Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wynikach naboru na stanowisko: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze na stanowisko: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze na stanowisko: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi : Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach konkursu : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka : Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze :  Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze :  Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych : LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE  : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja o wynikach naboru na stanowisko animatora kultury w GOKiR : Informacja o wynikach naboru GCI Odrzykoń  : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu. : Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko animatora kultury : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko pracownika socjalnego : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego : Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. płacowych oraz rozliczeń z ZUS i US  : Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego : LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. płacowych oraz rozliczeń z ZUS i US  : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego  : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Ogłoszenie Dyrektora ZEASiP w Wojaszówce o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowiska dyrektora :  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego księgowego w GOPS  : Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Gminnym Centrum Informacji w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu : Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wojskowości , obrony cywilnej i OSP : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referenta w GCI w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko głównego księgowego GOPS. : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko ds. wojskowości , obrony cywilnej i OSP. : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Gminnym Centrum Informacji w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu.  : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko Głównego księgowego : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowisko ds. wojskowości , obrony cywilnej i OSP : Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej : Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko Referenta ds. swiadczen rodzinnych : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko pracownika socjalnego : Informacja o wynikach naboru na stanowisko Glownego Ksiegowego : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko Głównego księgowego : Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu. : Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego : Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjera : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu. : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowisko kasjera : Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowiska dyrektora : Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego : Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
Liczba pozycji: 73
1.Ogłoszenie konkursu na stanowisko Animatora na obiekcie „Moje Boisko - Orlik 2012" w Bajdach.
2.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze na stanowisko: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
3.Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łączkach Jagiellońskiche
4.Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łączkach Jagiellońskiche
5.Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łączkach Jagiellońskich
6.Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łączkach Jagiellońskich
7.Ogłoszenie konkursu na stanowisko Animatora na obiekcie „Moje Boisko - Orlik 2012" w Bajdach.
8. Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
9. Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
10.Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Głównego Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce
11.Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza konkurs na stanowisko Animatora na obiekcie „Moje Boisko-Orlik 2012" w Bajdach
12.Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce
13.Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wynikach naboru na stanowisko: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
14.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze na stanowisko: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
15.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze na stanowisko: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
16.Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
17.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
18.Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach konkursu
19.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka
20.Informacja Wójta Gminy Wojaszówka o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
21. Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
22.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
23. Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
24.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
25.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
26.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
27.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
28.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
29.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
30.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
31.Informacja o wynikach naboru na stanowisko animatora kultury w GOKiR
32.Informacja o wynikach naboru GCI Odrzykoń
33.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
34.Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko animatora kultury
35.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
36.Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego
37.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko pracownika socjalnego
38.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego
39.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. płacowych oraz rozliczeń z ZUS i US
40.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
41.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds. płacowych oraz rozliczeń z ZUS i US
42.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
43.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
44.Ogłoszenie Dyrektora ZEASiP w Wojaszówce o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
45.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu
46.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu
47.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowiska dyrektora
48. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego księgowego w GOPS
49.Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Gminnym Centrum Informacji w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu
50.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wojskowości , obrony cywilnej i OSP
51.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko referenta w GCI w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu
52.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko głównego księgowego GOPS.
53.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko ds. wojskowości , obrony cywilnej i OSP.
54.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Gminnym Centrum Informacji w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu.
55.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko Głównego księgowego
56.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowisko ds. wojskowości , obrony cywilnej i OSP
57.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
58.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika socjalnego
59.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko Referenta ds. swiadczen rodzinnych
60.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko pracownika socjalnego
61.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Glownego Ksiegowego
62.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego
63.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
64.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko Głównego księgowego
65.Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego
66.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
67.Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego
68.Informacja o wynikach naboru na stanowisko kasjera
69.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
70.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowisko kasjera
71.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojaszówka o naborze kandydatów na stanowiska dyrektora
72.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego
73.Informacja o liście kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «