Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Budżet

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wojaszówka : Uchwała Nr IX/13/2015 z dnia 26 listopada 2015 r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie Gminy Wojaszówka :  Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2014 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2015 r. :  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2014 r. : Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok : Informacja o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2014 r. : Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka  : Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. : Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wojaszówka na 2014 r. : Uchwała Nr LIV/339/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  : Uchwała Nr LIV/340/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. : Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka na lata 2015-2020 : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2014 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2014 r. : Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2014 r. : Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2014 roku. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2013 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2014 r. : Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2013 rok : Informacja o stanie mienia Gminy Wojaszówka za 2013 rok : Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2013 rok : Uchwała nr IX/101/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. Składu Orzekajacego RIO w Rzeszowie w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojaszówka na 2014 r.  : Uchwała nr IX/100/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. Składu Orzekajacego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wojaszówka : Uchwała nr XLII/269/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka  : Uchwała nr XLII/270/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. : Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojaszówka na 2014 r. : Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka na 2014 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2013 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2013 r. : Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2013 rok : Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2013 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2012 r. : Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2012 r. : Informacja o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2012 r. : Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2012 rok :  Uchwała budżetowa na 2013 rok. : Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wojaszówka na 2013 r. : Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2013r. opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wojaszówka wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań : Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojaszówka na 2013 r. : Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka : Informacja z wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka za I półrocze 2012 roku : Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2012 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2011 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2012 r. : Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury (GOKiR i GBP) za 2011 r. : Informacja o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2011 r. : Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok : Uchwała budżetowa na 2012 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2011 r. : Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4.01.2012 roku. : Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie : Informacja o materiałach planistycznych : Informacja z wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka za I półrocze 2011 roku : Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2011 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2011 r. :  Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2010 r. :  Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2011 r. : Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2010 r. : Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010r. : Uchwała budżetowa na 2011 rok. : Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 10.02.2011 roku  : Sprawozdania : Sprawozdanie z przebiegu wykonaniu budżetu gminy Wojaszówka za 2009 r. : Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. : Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2.12.2010 roku  : Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2010 r. : Informacja dot. materiałów planistycznych na 2011 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2010 r :  Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2010 r : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2009 r. : Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2009 r. : Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2009 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2009 r  : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2008 rok : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2009 r  : Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2008 r. : Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2008 r. : Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie : Projekt budżetu Gminy Wojaszówka na 2009 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2008 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2008 r. : Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2008 r. : Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2008 r.
Liczba pozycji: 90
1.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wojaszówka
2.Uchwała Nr IX/13/2015 z dnia 26 listopada 2015 r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie Gminy Wojaszówka
3. Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2014 r.
4.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2015 r.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2014 r.
6.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok
7.Informacja o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2014 r.
8.Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
9.Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
10.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wojaszówka na 2014 r.
11.Uchwała Nr LIV/339/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
12.Uchwała Nr LIV/340/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
13.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka na lata 2015-2020
14.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2014 r.
15.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2014 r.
16.Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2014 r.
17.Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2014 roku.
18.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2013 r.
19.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2014 r.
20.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2013 rok
21.Informacja o stanie mienia Gminy Wojaszówka za 2013 rok
22.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2013 rok
23.Uchwała nr IX/101/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. Składu Orzekajacego RIO w Rzeszowie w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojaszówka na 2014 r.
24.Uchwała nr IX/100/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. Składu Orzekajacego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wojaszówka
25.Uchwała nr XLII/269/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
26.Uchwała nr XLII/270/2013 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r.
27.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojaszówka na 2014 r.
28.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka na 2014 r.
29.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2013 r.
30.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2013 r.
31.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2013 rok
32.Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku
33.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2013 r.
34.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2012 r.
35.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2012 r.
36.Informacja o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2012 r.
37.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2012 rok
38. Uchwała budżetowa na 2013 rok.
39.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wojaszówka na 2013 r.
40.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2013r. opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wojaszówka wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
41.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojaszówka na 2013 r.
42.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
43.Informacja z wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka za I półrocze 2012 roku
44.Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r.
45.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2012 r.
46.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2011 r.
47.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2012 r.
48.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury (GOKiR i GBP) za 2011 r.
49.Informacja o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2011 r.
50.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
51.Uchwała budżetowa na 2012 r.
52.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2011 r.
53.Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4.01.2012 roku.
54.Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
55.Informacja o materiałach planistycznych
56.Informacja z wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka za I półrocze 2011 roku
57.Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2011 r.
58.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2011 r.
59. Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2010 r.
60. Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2011 r.
61.Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2010 r.
62.Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010r.
63.Uchwała budżetowa na 2011 rok.
64.Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 10.02.2011 roku
65.Sprawozdania
66.Sprawozdanie z przebiegu wykonaniu budżetu gminy Wojaszówka za 2009 r.
67.Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
68.Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2.12.2010 roku
69.Projekt uchwały budżetowej na 2011 r.
70.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2010 r.
71.Informacja dot. materiałów planistycznych na 2011 r.
72.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2010 r
73. Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2010 r
74.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2009 r.
75.Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
76.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2009 r.
77.Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 r.
78.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2009 r.
79.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2009 r
80.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2008 rok
81.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2009 r
82.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wojaszówka za 2008 r.
83.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2008 r.
84.Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
85.Projekt budżetu Gminy Wojaszówka na 2009 r.
86.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za III kwartał 2008 r.
87.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2008 r.
88.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 r.
89.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I kwartał 2008 r.
90.Informacja z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za II kwartał 2008 r.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «