Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2015 - ogłoszenie o wyniku prowadzonych postępowań

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie" : Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego działki 468/32 w Wojkówce : Przebudowa drogi ul. Armii Krajowej dz. nr ew. 1144 w miejscowości Odrzykoń w km 1+930 - 2+700 : Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 548/9 w Bajdach przeprowadzonego w dniu 13 października 2015 r.  : Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Wojaszówka, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkówce : Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w miejscowości Łączki Jagiellońskie” : Przebudowa drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie "Na Podlas" w km 1+400 - 3+000 : Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie Gminy Wojaszówka : Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka : Remont boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego ”MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ” w miejscowości Łęki Strzyżowskie na działkach ewidencyjnych nr 1025 i 1031/1 : Opracowanie dok. geologicznej i budowlanej dla osuwisk w Łączkach Jagiellońskich i Pietruszej Woli : Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi nr ew. dz. 2898/4 w miejscowości Odrzykoń ul. Fredry w km 0+490-0+590”. : Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych po okresie zimowym 2014/2015 r. na terenie gminy Wojaszówka : Dostawa kruszyw na drogi gminne, obieranie i czyszczenie rowów. : Przebudowa drogi gminnej nr 115183R w miejscowości Ustrobna Koło Kościoła w km 0+000 - 1+850
Liczba pozycji: 15
1.Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"
2.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego działki 468/32 w Wojkówce
3.Przebudowa drogi ul. Armii Krajowej dz. nr ew. 1144 w miejscowości Odrzykoń w km 1+930 - 2+700
4.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 548/9 w Bajdach przeprowadzonego w dniu 13 października 2015 r.
5.Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Wojaszówka, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkówce
6.Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w miejscowości Łączki Jagiellońskie”
7.Przebudowa drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie "Na Podlas" w km 1+400 - 3+000
8.Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie Gminy Wojaszówka
9.Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka
10.Remont boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego ”MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ” w miejscowości Łęki Strzyżowskie na działkach ewidencyjnych nr 1025 i 1031/1
11.Opracowanie dok. geologicznej i budowlanej dla osuwisk w Łączkach Jagiellońskich i Pietruszej Woli
12.Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi nr ew. dz. 2898/4 w miejscowości Odrzykoń ul. Fredry w km 0+490-0+590”.
13.Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych po okresie zimowym 2014/2015 r. na terenie gminy Wojaszówka
14.Dostawa kruszyw na drogi gminne, obieranie i czyszczenie rowów.
15.Przebudowa drogi gminnej nr 115183R w miejscowości Ustrobna Koło Kościoła w km 0+000 - 1+850
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «