Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2015 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej miejscowości Ustrobna : Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka. : Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie" : Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka : Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka : Przebudowa drogi ul. Armii Krajowej dz. nr ew. 1144 w miejscowości Odrzykoń w km 1+930 - 2+700 : Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Wojkówka : Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka : Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bajdy : Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Wojaszówka, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkówce : Sprzedaż pojazdu Nissan Navara - II przetarg : Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w miejscowości Łączki Jagiellońskie” : Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wojaszówka : Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka : Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie Gminy Wojaszówka : Sprzedaż pojazdu Nissan Navara : Przebudowa drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie "Na Podlas" w km 1+400 - 3+000 : Remont boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego ”MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ” w miejscowości Łęki Strzyżowskie na działkach ewidencyjnych nr 1025 i 1031/1 : Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wojaszówka : Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Odrzykoń  : Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ustrobna : Opracowanie dok. geologicznej i budowlanej dla osuwisk w Łączkach Jagiellońskich i Pietruszej Woli : Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi nr ew. dz. 2898/4 w miejscowości Odrzykoń ul. Fredry w km 0+490-0+590”. : Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego :  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego : Przebudowa drogi gminnej nr 115183R w miejscowości Ustrobna Koło Kościoła w km 0+000 - 1+850 : Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych po okresie zimowym 2014/2015 r. na terenie gminy Wojaszówka :  Dostawa kruszyw na drogi gminne, obieranie i czyszczenie rowów. : Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka : Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
Liczba pozycji: 30
1.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej miejscowości Ustrobna
2.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka.
3.Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"
4.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka
5.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka
6.Przebudowa drogi ul. Armii Krajowej dz. nr ew. 1144 w miejscowości Odrzykoń w km 1+930 - 2+700
7.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Wojkówka
8.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka
9.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bajdy
10.Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Wojaszówka, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkówce
11.Sprzedaż pojazdu Nissan Navara - II przetarg
12.Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w miejscowości Łączki Jagiellońskie”
13.Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wojaszówka
14.Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka
15.Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie Gminy Wojaszówka
16.Sprzedaż pojazdu Nissan Navara
17.Przebudowa drogi gminnej nr 115151R w miejscowości Łęki Strzyżowskie "Na Podlas" w km 1+400 - 3+000
18.Remont boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego ”MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ” w miejscowości Łęki Strzyżowskie na działkach ewidencyjnych nr 1025 i 1031/1
19.Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wojaszówka
20.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Odrzykoń
21.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ustrobna
22.Opracowanie dok. geologicznej i budowlanej dla osuwisk w Łączkach Jagiellońskich i Pietruszej Woli
23.Wykonanie właściwych robót w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi nr ew. dz. 2898/4 w miejscowości Odrzykoń ul. Fredry w km 0+490-0+590”.
24.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
25. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
26.Przebudowa drogi gminnej nr 115183R w miejscowości Ustrobna Koło Kościoła w km 0+000 - 1+850
27.Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych po okresie zimowym 2014/2015 r. na terenie gminy Wojaszówka
28. Dostawa kruszyw na drogi gminne, obieranie i czyszczenie rowów.
29.Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka
30.Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «