Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2014 - ogłoszenie o wyniku prowadzonych postępowań

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie" : Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R „W kierunku Domu Ludowego” w km 0+000 – 0+300 i drogi nr dz. 798/1 „W kierunku Kościoła” w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka. : Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Wojaszówka. : Przebudowa drogi gminnej Nr 115178R w miejscowości Bajdy „Koło CPN” w km 0+000 – 1+055 :  REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA : REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA : Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka : Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1960R KROSNO – ODRZYKOŃ : Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Bajdy : BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH SIŁOWNI ZEWNTRZNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA W MIEJSCOWOSCIACH: BAJDY, ŁĘKI STRZYŻOWSKIE, ODRZYKOŃ, USTROBNA : Modernizacja boisk sportowych w Odrzykoniu  : Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115163R "Na Morgi" w miejscowości Łączki Jagiellońskie w km 0+000 - 0+900 i dz. nr ew. 1194, 1195 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+350.  :  Dostawa kruszyw na drogi gminne, obieranie i czyszczenie rowów. : Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych po okresie zimowym 2013/2014 r. na terenie gminy Wojaszówka : Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka. : WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2014-2018 : Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka
Liczba pozycji: 18
1.Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"
2.Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R „W kierunku Domu Ludowego” w km 0+000 – 0+300 i drogi nr dz. 798/1 „W kierunku Kościoła” w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka.
3.Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Wojaszówka.
4.Przebudowa drogi gminnej Nr 115178R w miejscowości Bajdy „Koło CPN” w km 0+000 – 1+055
5. REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA
6.REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA
7.Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka
8.Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
9.PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1960R KROSNO – ODRZYKOŃ
10.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Bajdy
11.BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH SIŁOWNI ZEWNTRZNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA W MIEJSCOWOSCIACH: BAJDY, ŁĘKI STRZYŻOWSKIE, ODRZYKOŃ, USTROBNA
12.Modernizacja boisk sportowych w Odrzykoniu
13.Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115163R "Na Morgi" w miejscowości Łączki Jagiellońskie w km 0+000 - 0+900 i dz. nr ew. 1194, 1195 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+350.
14. Dostawa kruszyw na drogi gminne, obieranie i czyszczenie rowów.
15.Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych po okresie zimowym 2013/2014 r. na terenie gminy Wojaszówka
16.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka.
17.WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2014-2018
18.Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «