Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2014 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego :  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie  : Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka : Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R „W kierunku Domu Ludowego” w km 0+000 – 0+300 i drogi nr dz. 798/1 „W kierunku Kościoła” w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka. : REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA : Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Wojaszówka.  : Przebudowa drogi gminnej Nr 115178R w miejscowości Bajdy „Koło CPN” w km 0+000 – 1+055 : REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA : Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka : Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1960R KROSNO – ODRZYKOŃ : Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Wojaszówka : Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Wojaszówka : Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115163R "Na Morgi" w miejscowości Łączki Jagiellońskie w km 0+000 - 0+900 i dz. nr ew. 1194, 1195 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+350.  : BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH SIŁOWNI ZEWNTRZNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA W MIEJSCOWOSCIACH: BAJDY, ŁĘKI STRZYŻOWSKIE, ODRZYKOŃ, USTROBNA :  Dostawa kruszyw na drogi gminne, obieranie i czyszczenie rowów. : Modernizacja boisk sportowych w Odrzykoniu  : Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych po okresie zimowym 2013/2014 r. na terenie gminy Wojaszówka : Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka. : WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2014-2018 : Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
Liczba pozycji: 21
1.Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie
3.Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka
4.Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115157R „W kierunku Domu Ludowego” w km 0+000 – 0+300 i drogi nr dz. 798/1 „W kierunku Kościoła” w km 0+000-0+265 w miejscowości Przybówka.
5.REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA
6.Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej na terenie gminy Wojaszówka.
7.Przebudowa drogi gminnej Nr 115178R w miejscowości Bajdy „Koło CPN” w km 0+000 – 1+055
8.REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W ODRZYKONIU – SZKOŁA PODSTAWOWA
9.Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka
10.Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016
11.PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1960R KROSNO – ODRZYKOŃ
12.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Wojaszówka
13.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Wojaszówka
14.Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 115163R "Na Morgi" w miejscowości Łączki Jagiellońskie w km 0+000 - 0+900 i dz. nr ew. 1194, 1195 w miejscowości Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+350.
15.BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH SIŁOWNI ZEWNTRZNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA W MIEJSCOWOSCIACH: BAJDY, ŁĘKI STRZYŻOWSKIE, ODRZYKOŃ, USTROBNA
16. Dostawa kruszyw na drogi gminne, obieranie i czyszczenie rowów.
17.Modernizacja boisk sportowych w Odrzykoniu
18.Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych asfaltowych po okresie zimowym 2013/2014 r. na terenie gminy Wojaszówka
19.Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka.
20.WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2014-2018
21.Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «