Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2013 - ogłoszenie o wyniku prowadzonych postępowań

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie  : Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego : „Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka” – ZAKUP INNOWACYJNEGO WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLI I GIMNAZJÓW : Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wojaszówka  : Modernizacja – remonty klubów młodzieżowych i świetlicy wiejskiej. :  Przebudowa drogi gminnej nr 114666 R w miejscowości Ustrobna „Na Potok” w km 0+000 – 0+615  : Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 : Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka” – ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEWIAZKĄ NA DZIAŁCE NR 3/5 W USTROBNEJ : Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka w roku szkolnym 2013/2014 : Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie. : Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bajdy : Remont dróg rolniczych na terenie gminy Wojaszówka  : Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka.  : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka. : Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2012-2013 r. na terenie Gminy Wojaszówka : Rozbudowa sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku Domu Strażaka w Bratkówce pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe : Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury :  Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu pn. Lekcje to nie wszystko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2
Liczba pozycji: 19
1.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie
2.Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
3.„Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka” – ZAKUP INNOWACYJNEGO WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLI I GIMNAZJÓW
4.Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wojaszówka
5.Modernizacja – remonty klubów młodzieżowych i świetlicy wiejskiej.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 114666 R w miejscowości Ustrobna „Na Potok” w km 0+000 – 0+615
7.Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014
8.Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka” – ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEWIAZKĄ NA DZIAŁCE NR 3/5 W USTROBNEJ
9.Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka w roku szkolnym 2013/2014
10.Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie.
11.Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bajdy
12.Remont dróg rolniczych na terenie gminy Wojaszówka
13.Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka
14.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka.
15.Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka.
16.Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2012-2013 r. na terenie Gminy Wojaszówka
17.Rozbudowa sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku Domu Strażaka w Bratkówce pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe
18.Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury
19. Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu pn. Lekcje to nie wszystko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «