Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2013 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego : Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie  : „Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka” – ZAKUP INNOWACYJNEGO WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLI I GIMNAZJÓW : Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wojaszówka  : Przebudowa drogi gminnej nr 114666 R w miejscowości Ustrobna „Na Potok” w km 0+000 – 0+615  : Modernizacja – remonty klubów młodzieżowych i świetlicy wiejskiej. : Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 : Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka” – ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEWIAZKĄ NA DZIAŁCE NR 3/5 W USTROBNEJ : Wykaz nieruchomości Gminy Wojaszówka przeznaczonych do sprzedaży : Wykaz nieruchomości Gminy Wojaszówka przeznaczonych do dzierżawy : Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Ustrobna : Wykaz nieruchomości Gminy Wojaszówka przeznaczonych do dzierżawy - Rzepnik : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Wojaszówka : Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka w roku szkolnym 2013/2014 : Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie.  : Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bajdy : Remont dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka : Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka.  : Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka. : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka. : Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2012-2013 r. na terenie Gminy Wojaszówka : Rozbudowa i przebudowa Sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku Domu Strażaka w Bratkówce pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe : Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajeć pozalekcyjnych z robotyki w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOJASZÓWKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY : Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
Liczba pozycji: 25
1.Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
2.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie
3.„Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka” – ZAKUP INNOWACYJNEGO WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLI I GIMNAZJÓW
4.Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wojaszówka
5.Przebudowa drogi gminnej nr 114666 R w miejscowości Ustrobna „Na Potok” w km 0+000 – 0+615
6.Modernizacja – remonty klubów młodzieżowych i świetlicy wiejskiej.
7.Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014
8.Inwestycja w kierunku poprawy poziomu edukacji na terenie Gminy Wojaszówka” – ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z PRZEWIAZKĄ NA DZIAŁCE NR 3/5 W USTROBNEJ
9.Wykaz nieruchomości Gminy Wojaszówka przeznaczonych do sprzedaży
10.Wykaz nieruchomości Gminy Wojaszówka przeznaczonych do dzierżawy
11.Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Ustrobna
12.Wykaz nieruchomości Gminy Wojaszówka przeznaczonych do dzierżawy - Rzepnik
13.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Wojaszówka
14.Dowożenie uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Wojaszówka w roku szkolnym 2013/2014
15.Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęki Strzyżowskie.
16.Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bajdy
17.Remont dróg rolniczych na terenie Gminy Wojaszówka
18.Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka.
19.Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka.
20.Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka.
21.Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2012-2013 r. na terenie Gminy Wojaszówka
22.Rozbudowa i przebudowa Sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku Domu Strażaka w Bratkówce pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe
23.Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajeć pozalekcyjnych z robotyki w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL
24.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOJASZÓWKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY
25.Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «