Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2012 - ogłoszenie o wyniku prowadzonych postępowań

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie  : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka : Zakup przewoźnego agregatu dużej wydajności : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach – II postępowanie.  : ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA : Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Wojaszówka, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Jagiellońskich : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach – II postępowanie.  : Konkurs ofert na przeprowadzenie zajeć i warsztatów w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL - przedłużenie terminu składania ofert :  Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach.  : Informacja z konkursu ofert na przeprowadzenie zajeć i warsztatów w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL : Remont dróg rolniczych na terenie gminy Wojaszówka.  : Bieżąca konserwacja i renowacja elewacji i placów Zespołu dworsko – pałacowego w Ustrobnej SPICHLERZA : Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka. : Przygotowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe w miejscowości Wojaszówka  : Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bajdy : Remont drogi gminnej w miejscowości Wojaszówka „Pod Wieś” nr 115166R w km 0+000 – 0+650 : Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu występujących w 2011 r. : Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po zimowym 2011-2012 na terenie gminy Wojaszówka : Remont drogi gminnej Pietrusza Wola – Łęki Strzyżowskie „Piotrówka” nr 115169 R i 115153R w km 1+500-2+500. :  Wykonanie robót remontowo – budowlanych na budynku Domu Ludowego I-go piętra w miejsc. Wojaszówka : Wyniki konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
Liczba pozycji: 21
1.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie
2.Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
3.Zakup przewoźnego agregatu dużej wydajności
4.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach – II postępowanie.
5.ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA
6.Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Wojaszówka, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Jagiellońskich
7.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach – II postępowanie.
8.Konkurs ofert na przeprowadzenie zajeć i warsztatów w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL - przedłużenie terminu składania ofert
9. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach.
10.Informacja z konkursu ofert na przeprowadzenie zajeć i warsztatów w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL
11.Remont dróg rolniczych na terenie gminy Wojaszówka.
12.Bieżąca konserwacja i renowacja elewacji i placów Zespołu dworsko – pałacowego w Ustrobnej SPICHLERZA
13.Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka.
14.Przygotowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe w miejscowości Wojaszówka
15.Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bajdy
16.Remont drogi gminnej w miejscowości Wojaszówka „Pod Wieś” nr 115166R w km 0+000 – 0+650
17.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu występujących w 2011 r.
18.Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po zimowym 2011-2012 na terenie gminy Wojaszówka
19.Remont drogi gminnej Pietrusza Wola – Łęki Strzyżowskie „Piotrówka” nr 115169 R i 115153R w km 1+500-2+500.
20. Wykonanie robót remontowo – budowlanych na budynku Domu Ludowego I-go piętra w miejsc. Wojaszówka
21.Wyniki konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «