Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2012 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu pn. Lekcje to nie wszystko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 : Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie  : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka. : Zakup przewoźnego agregatu dużej wydajności : Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Wojaszówka, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Jagiellońskich : ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach – II postępowanie.  : Konkurs ofert na przeprowadzenie zajeć i warsztatów w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL - przedłużenie terminu składania ofert : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach.  : Konkurs ofert na przeprowadzenie zajeć i warsztatów w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL : Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Wojaszówka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie wsi Bajdy : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka : Wykaz nieruchomości zabudowanych przejętych na rzecz mienia komunalnego i przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie wsi Odrzykoń : Remont dróg rolniczych na terenie gminy Wojaszówka.  : Przetarg na sprzedaż niruchomości - Przybówka : Bieżąca konserwacja i renowacja elewacji i placów Zespołu dworsko – pałacowego w Ustrobnej SPICHLERZA : Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka. : Przygotowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe w miejscowości Wojaszówka : Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bajdy : Remont drogi gminnej w miejscowości Wojaszówka „Pod Wieś” nr 115166R w km 0+000 – 0+650 : Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu występujących w 2011 r. : Remont drogi gminnej Pietrusza Wola – Łęki Strzyżowskie „Piotrówka” nr 115169 R i 115153R w km 1+500-2+500. : Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2011-2012 r. na terenie gminy Wojaszówka : Wykonanie robót remontowo – budowlanych na budynku Domu Ludowego I-go piętra w miejsc. Wojaszówka : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka
Liczba pozycji: 25
1.Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu pn. Lekcje to nie wszystko w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2
2.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie
3.Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka.
4.Zakup przewoźnego agregatu dużej wydajności
5.Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Gminy Wojaszówka, z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Jagiellońskich
6.ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA
7.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach – II postępowanie.
8.Konkurs ofert na przeprowadzenie zajeć i warsztatów w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL - przedłużenie terminu składania ofert
9.Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bajdach.
10.Konkurs ofert na przeprowadzenie zajeć i warsztatów w projekcie "Wiedza plus wiara w siebie równa się sukces" dofinansowanego ze środków EFS w ramach POKL
11.Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Wojaszówka przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie wsi Bajdy
12.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka
13.Wykaz nieruchomości zabudowanych przejętych na rzecz mienia komunalnego i przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie wsi Odrzykoń
14.Remont dróg rolniczych na terenie gminy Wojaszówka.
15.Przetarg na sprzedaż niruchomości - Przybówka
16.Bieżąca konserwacja i renowacja elewacji i placów Zespołu dworsko – pałacowego w Ustrobnej SPICHLERZA
17.Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka.
18.Przygotowanie terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe w miejscowości Wojaszówka
19.Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bajdy
20.Remont drogi gminnej w miejscowości Wojaszówka „Pod Wieś” nr 115166R w km 0+000 – 0+650
21.Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu występujących w 2011 r.
22.Remont drogi gminnej Pietrusza Wola – Łęki Strzyżowskie „Piotrówka” nr 115169 R i 115153R w km 1+500-2+500.
23.Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2011-2012 r. na terenie gminy Wojaszówka
24.Wykonanie robót remontowo – budowlanych na budynku Domu Ludowego I-go piętra w miejsc. Wojaszówka
25.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Przybówka
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «