Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Podatki i opłaty

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych : Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości : Uchwała w sprawie zwolnień z podatku rolnego : Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. : Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w 2014 rok na obszarze gminy Wojaszówka : Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. : Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. : Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. : Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 r. : Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w 2013 roku na obszarze gminy Wojaszówka : Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. : Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. : Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. : Uchwała w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Wojaszówka. : Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012r.. : Stawki podatku od nieruchomości na 2010 i 2011 rok. : Stawki podatku od środków transportowych na 2011 r. : Zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2011 r. : Informacja o wymiarze podatków i opłat lokalnych w Gminie Wojaszówka na 2009 rok.  : Uchwała w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.  : Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze Gminy Wojaszówka. : Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  : Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. : Uchwała w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości : Informacja o opłatach i podatkach w Gminie Wojaszówka
Liczba pozycji: 25
1.Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
3.Uchwała w sprawie zwolnień z podatku rolnego
4.Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
5.Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w 2014 rok na obszarze gminy Wojaszówka
6.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
7.Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
8.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
9.Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 r.
10.Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w 2013 roku na obszarze gminy Wojaszówka
11.Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
12.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
13.Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
14.Uchwała w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Wojaszówka.
15.Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012r..
16.Stawki podatku od nieruchomości na 2010 i 2011 rok.
17.Stawki podatku od środków transportowych na 2011 r.
18.Zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2011 r.
19.Informacja o wymiarze podatków i opłat lokalnych w Gminie Wojaszówka na 2009 rok.
20.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
21.Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze Gminy Wojaszówka.
22.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
23.Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
24.Uchwała w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
25.Informacja o opłatach i podatkach w Gminie Wojaszówka
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «