Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2011 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka" : Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wojkówka : Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Przybówka : Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie  : Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wojkówka : ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA : Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Wojkówka : Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r. nr 2  : Remont i adaptacja budynków Domu Strażaka, Domu Ludowego i Domu Kultury pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Wojaszówka. : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Bajdy : Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r.  : Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Odrzykoń : Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Odrzykoń : Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Bajdy : Roboty remontowe w obiektach oświatowych na terenie Gminy Wojaszówka : Wykonanie oświetlenia drogowego  : Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka  : Przetarg na sprzedaż obiektu nieczynnej szkoły w Wojkówce : Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pn. Impreza Sportowa Turniej piłki nożnej "Powitanie Lata". : Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Wojkówka : Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź : Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź : Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2010-2011 r. na terenie gminy Wojaszówka : Konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. : WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2011-2014.
Liczba pozycji: 25
1. Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
2.Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wojkówka
3.Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Przybówka
4.Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie
5.Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wojkówka
6.ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WOJASZÓWKA
7.Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Wojkówka
8.Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r. nr 2
9.Remont i adaptacja budynków Domu Strażaka, Domu Ludowego i Domu Kultury pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Wojaszówka.
10.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Bajdy
11.Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010 r.
12.Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Odrzykoń
13.Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Odrzykoń
14.Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Bajdy
15.Roboty remontowe w obiektach oświatowych na terenie Gminy Wojaszówka
16.Wykonanie oświetlenia drogowego
17.Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wojaszówka
18.Przetarg na sprzedaż obiektu nieczynnej szkoły w Wojkówce
19.Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pn. Impreza Sportowa Turniej piłki nożnej "Powitanie Lata".
20.Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży - Wojkówka
21.Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź
22.Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź
23.Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych po okresie zimowym 2010-2011 r. na terenie gminy Wojaszówka
24.Konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
25.WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2011-2014.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «