Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury

 Jadwiga Nowak - Przewodnicząca komisji
 Krystyna Kozik - Członek komisji
 Maria Gajda - Członek komisji
 Małgorzata Blicharczyk - Członek komisji
 Stanisław Bienia - Członek komisji
» Panel aktualizacyjny «