Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Inwestycje celu publicznego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków, zjazdami i instalacją elektryczną w miejscowościach: Łęki Strzyżowskie oraz Łączki Jagiellońskie : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków wraz z przepompowniami ścieków - obręb Bajdy i Wojaszówka : Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia obręb Przybówka i obręb Niepla : Budowa drogi publicznej na części działki nr 546/4, obręb ewidencyjny Ustrobna : Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 czerwca 2011 roku, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przybówka i Wojaszówka : CP-2: Budowa odcinków sieci gazociągu DN 700 MOP 8,4 Mpa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą : CP-1: Budowa odcinków sieci gazociągu DN 700 MOP 8,4 Mpa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą : Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 143, 245, 227/13, 227/15, 227,16, 420/3, 563/1, 563/2, 1444/1 obręb ewidencyjny Odrzykoń : Budowa kompleksu sportowego typu "Orlik 2012" wraz z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi, budowa budynku szatni oraz budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej : Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dzialkach 990/4, 990/5 i 992/2 w miejscowości Ustrobna : Budowa odcinka sieci gazociagu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola w miejscowosciach:Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń, Ustrobna, Wojaszówka, Wojkówka : Budowa odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia na działkach 31/1, 31/2, 49/2, 51/5 i 521 w miejscowości Wojaszówka : Budowa oświetlenia ulicznego - Ustrobna 1 : Budowa oświetlenia ulicznego - Ustrobna 2 : Budowa oświetlenia ulicznego - Przybówka 1 : Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach 1277/2, 1277/4 i 1277/5 w miejscowości Odrzykoń
Liczba pozycji: 16
1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków, zjazdami i instalacją elektryczną w miejscowościach: Łęki Strzyżowskie oraz Łączki Jagiellońskie
2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków wraz z przepompowniami ścieków - obręb Bajdy i Wojaszówka
3.Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia obręb Przybówka i obręb Niepla
4.Budowa drogi publicznej na części działki nr 546/4, obręb ewidencyjny Ustrobna
5.Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 czerwca 2011 roku, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przybówka i Wojaszówka
6.CP-2: Budowa odcinków sieci gazociągu DN 700 MOP 8,4 Mpa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą
7.CP-1: Budowa odcinków sieci gazociągu DN 700 MOP 8,4 Mpa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą
8.Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 143, 245, 227/13, 227/15, 227,16, 420/3, 563/1, 563/2, 1444/1 obręb ewidencyjny Odrzykoń
9.Budowa kompleksu sportowego typu "Orlik 2012" wraz z przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi, budowa budynku szatni oraz budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej
10.Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dzialkach 990/4, 990/5 i 992/2 w miejscowości Ustrobna
11.Budowa odcinka sieci gazociagu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola w miejscowosciach:Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie, Odrzykoń, Ustrobna, Wojaszówka, Wojkówka
12.Budowa odcinka sieci gazowej niskiego cisnienia na działkach 31/1, 31/2, 49/2, 51/5 i 521 w miejscowości Wojaszówka
13.Budowa oświetlenia ulicznego - Ustrobna 1
14.Budowa oświetlenia ulicznego - Ustrobna 2
15.Budowa oświetlenia ulicznego - Przybówka 1
16.Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach 1277/2, 1277/4 i 1277/5 w miejscowości Odrzykoń
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «