Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Decyzje środowiskowe

Przebudowa drogi gminnej nr 112346R w miejscowości Rzepnik "Na Wysoką" : Przebudowa drogi gminnej nr 1151173R w miejscowości Bratkówka "Na Wólkę" : Przebudowa drogi powiatowej Jaszczew-Wojaszówka Nr 1430R w miejscowości Bajdy i Wojaszówka : Przebudowa drogi powiatowej Szebnie-Chrząstówka-Przybówka Nr 1845R w miejscowości Przybówka : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach Łęki Strzyżowskie, Łączki Jagiellońskie gmina Wojaszówka : Budowa przyłączy teletechnicznych kablem światłowodowym do budynków w miejscowosci Bratkówka : Budowa budynku administracyjno - handlowo - socjalnego wraz z halą produkcyjną, częścią magazynową i sekcją badawczo rozwojową i placami postojowymi w miejscowości Ustrobna  : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bajdy, gmina Wojaszówka : Interpretacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy instalacji wykorzystujących energię elektryczną (ogniwa fotowoltaniczne) i energię cieplną (kolektory słoneczne) : Piaskowanie i malowanie proszkowe felg samochodowych oraz innych elementów metalowych : Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza- Krosno w miejscowościach Wojaszówka i Ustrobna : Budowa elektrowni atomowej Chmielnicki na Ukrainie : Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia : Zmiana sposobu użytkowania części nieczynnej szkoły podstawowej w Wojkówce na warsztaty browarnicze w zakresie rzemieślniczego wyrobu piwa według dawnych receptur z Podkarpacia i regionu Galicji : Budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza - Krosno w miejscowości Przybówka i Bajdy  : Rozbudowa istniejącej stacji LPG wraz z infrastrukturą o zbiornik paliwowy w miejscowości Bajdy : Budowa podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz warsztatu samochodowego w miejscowości Przybówka : "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza -Krosno w miejscowości Ustrobna w km 10+044 10+261 po prawe stronie drogi"  : "Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwirów i piasków) ze złoża ODRZYKOŃ-ZAWODZIE". : "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola" : Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 : Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń"  : "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013" : "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza -Krosno w miejscowości Wojaszówka w km 6+98 6+203 po lewej stronie drogi", na działce ozn. nr ewidencyjnym 563/3 w miejscowości Wojaszówka : "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń" w miejscowości Wojkówka, gm. Wojaszówka, pow. krośnieński. : Przebudowa istniejącego wlotu ścieków oczyszczonych do rzeki Wisłok w km 121+800 w miejscowości Wojaszówka : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybówka : Wydobycie łupka menilitowego ze złoża Bratkówka
Liczba pozycji: 28
1.Przebudowa drogi gminnej nr 112346R w miejscowości Rzepnik "Na Wysoką"
2.Przebudowa drogi gminnej nr 1151173R w miejscowości Bratkówka "Na Wólkę"
3.Przebudowa drogi powiatowej Jaszczew-Wojaszówka Nr 1430R w miejscowości Bajdy i Wojaszówka
4.Przebudowa drogi powiatowej Szebnie-Chrząstówka-Przybówka Nr 1845R w miejscowości Przybówka
5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach Łęki Strzyżowskie, Łączki Jagiellońskie gmina Wojaszówka
6.Budowa przyłączy teletechnicznych kablem światłowodowym do budynków w miejscowosci Bratkówka
7.Budowa budynku administracyjno - handlowo - socjalnego wraz z halą produkcyjną, częścią magazynową i sekcją badawczo rozwojową i placami postojowymi w miejscowości Ustrobna
8.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bajdy, gmina Wojaszówka
9.Interpretacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy instalacji wykorzystujących energię elektryczną (ogniwa fotowoltaniczne) i energię cieplną (kolektory słoneczne)
10.Piaskowanie i malowanie proszkowe felg samochodowych oraz innych elementów metalowych
11.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza- Krosno w miejscowościach Wojaszówka i Ustrobna
12.Budowa elektrowni atomowej Chmielnicki na Ukrainie
13.Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
14.Zmiana sposobu użytkowania części nieczynnej szkoły podstawowej w Wojkówce na warsztaty browarnicze w zakresie rzemieślniczego wyrobu piwa według dawnych receptur z Podkarpacia i regionu Galicji
15.Budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza - Krosno w miejscowości Przybówka i Bajdy
16.Rozbudowa istniejącej stacji LPG wraz z infrastrukturą o zbiornik paliwowy w miejscowości Bajdy
17.Budowa podstawowej stacji kontroli pojazdów oraz warsztatu samochodowego w miejscowości Przybówka
18."Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza -Krosno w miejscowości Ustrobna w km 10+044 10+261 po prawe stronie drogi"
19."Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwirów i piasków) ze złoża ODRZYKOŃ-ZAWODZIE".
20."Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola"
21.Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015
22.Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń"
23."Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013"
24."Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 990 Twierdza -Krosno w miejscowości Wojaszówka w km 6+98 6+203 po lewej stronie drogi", na działce ozn. nr ewidencyjnym 563/3 w miejscowości Wojaszówka
25."Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń" w miejscowości Wojkówka, gm. Wojaszówka, pow. krośnieński.
26.Przebudowa istniejącego wlotu ścieków oczyszczonych do rzeki Wisłok w km 121+800 w miejscowości Wojaszówka
27.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybówka
28.Wydobycie łupka menilitowego ze złoża Bratkówka
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «