Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2010 r. VI Kadencja RG (2010-2014)
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_I_1_2010.pdf (19151 B)2010-12-15
Opisw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_I_2_2010.pdf (19207 B)2010-12-15
Opisw sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_I_3_2010.pdf (19818 B)2010-12-15
Opisw sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_I_4_2010.pdf (22676 B)2010-12-15
Opisw sprawie powołania Komisji Budżetowo-Finansowej, Rozwoju Gospodarczego, Rzemiosła i Usług Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_I_5_2010.pdf (21833 B)2010-12-15
Opisw sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_I_6_2010.pdf (20705 B)2010-12-15
Opisw sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/7/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_I_7_2010.pdf (21716 B)2010-12-15
Opisw sprawie powołania Komisji ds. Samorządu, Statutu, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/8/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_I_8_2010.pdf (27800 B)2010-12-15
Opisw sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 02 grudnia 2010 r.U_Nr_II_9_2010.pdf (31524 B)2010-12-30
Opisw sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_10_2010.pdf (185934 B)2011-01-31
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_11_2010.pdf (312908 B)2011-01-31
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok.
Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_12_2010.pdf (303646 B)2011-01-31
Opisw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_13_2010.pdf (29809 B)2011-01-31
Opisw sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXVIII/224/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_14_2010.pdf (30186 B)2011-01-31
Opisw sprawie uchylenia uchwały własnej nr XXXVIII/222/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_15_2010.pdf (27589 B)2011-01-31
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej nr XL/235/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_16_2010.pdf (28072 B)2011-01-31
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVIII/220/2010 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego dla samorządu województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_17_2010.pdf (893987 B)2011-01-31
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_18_2010.pdf (31004 B)2011-01-31
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2010 roku na 2011 rok.
Uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 grudnia 2010 r. U_Nr_III_19_2010.pdf (34057 B)2011-01-31
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji "Kanalizacja wsi Przybówka".
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «