Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2002 r.
Uchwała Nr I/1/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2002 r.U_I_1_02.pdf (52464 B)2009-01-28
Opisw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/2/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2002 r.U_I_2_02.pdf (52371 B)2009-01-28
Opisw sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/3/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2002 r.U_I_3_02.pdf (53345 B)2009-01-28
Opisw sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/4/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2002 r.U_I_4_02.pdf (54254 B)2009-01-28
Opisw sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr I/5/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 listopada 2002 r.U_I_5_02.pdf (56851 B)2009-01-28
Opisw sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr II/6/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_6_02.pdf (74980 B)2009-01-28
Opisw sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr II/7/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_7_02.pdf (96293 B)2009-01-28
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr II/8/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_8_02.pdf (57617 B)2009-01-28
Opisw sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz określenia terminów płatności i sposobu poboru.
Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_9_02.pdf (62945 B)2009-01-28
Opisw sprawie zmiany w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych.
Uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_10_02.pdf (56584 B)2009-01-28
Opisw sprawie ustalenia górnej stawki opłat na sfinansowanie kosztów wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy.
Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_11_02.pdf (57198 B)2009-01-28
Opisw sprawie zmiany uchwały ustalenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia i znakowania zwierząt na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr II/12/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_12_02.pdf (40657 B)2009-01-28
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.
Uchwała Nr II/13/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_13_02.pdf (40819 B)2009-01-28
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
Uchwała Nr II/14/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_14_02.pdf (37601 B)2009-01-28
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
Uchwała Nr II/15/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_15_02.pdf (57944 B)2009-01-28
Opisw sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi na kadencję Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr II/16/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_16_02.pdf (58779 B)2009-01-28
Opisw sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu dla radnych oraz sołtysów wsi.
Uchwała Nr II/17/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 9 grudnia 2002 r.U_II_17_02.pdf (139707 B)2009-01-28
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2002 r.
Uchwała Nr III/18/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2002 r.U_III_18_02.pdf (60309 B)2009-01-28
Opisw sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr III/19/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2002 r.U_III_19_02.pdf (240558 B)2009-01-28
Opisw sprawie Statutu Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr III/20/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2002 r.U_III_20_02.pdf (61834 B)2009-01-28
Opisw sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr III/21/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2002 r.U_III_21_02.pdf (61850 B)2009-01-28
Opisw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr III/22/2002 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2002 r.U_III_22_02.pdf (208434 B)2009-01-28
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2002 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «