Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2003 r.
Uchwała Nr IV/24/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_24.pdf (287477 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia budżetu gminy Wojaszówka na 2003 r.
Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_25.pdf (51532 B)2009-01-14
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2003 r.
Uchwała Nr IV/26/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_26.pdf (54124 B)2009-01-14
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce za 2002 r.
Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_27.pdf (55911 B)2009-01-14
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce za 2002 r.
Uchwała Nr IV/28/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_28.pdf (57039 B)2009-01-14
Opisw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce za 2002 r.
Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_29.pdf (80751 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.
Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_30.pdf (52393 B)2009-01-14
Opisw sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Wojaszówka
Uchwała Nr IV/31/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_31.pdf (54827 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych, w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce.
Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_32.pdf (62558 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych, w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr IV/33/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_33.pdf (54868 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych, w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojaszówce.
Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_34.pdf (53996 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu w złotych, w tabeli wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wojaszówce.
Uchwała Nr IV/35/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_35.pdf (57000 B)2009-01-14
Opisw sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia za pracę na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_36.pdf (54740 B)2009-01-14
Opisw sprawie powołania społecznej rady działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce
Uchwała Nr IV/37/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_37.pdf (52546 B)2009-01-14
Opisw sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Samorządowych, Statutu, Prawa i Porządku Publicznego.
Uchwała Nr IV/38/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_38.pdf (99928 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bajdy.
Uchwała Nr IV/39/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_39.pdf (105610 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bratkówka.
Uchwała Nr IV/40/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_40.pdf (115569 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łączki Jagiellońskie.
Uchwała Nr IV/41/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_41.pdf (97437 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łęki Strzyżowskie.
Uchwała Nr IV/42/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_42.pdf (108158 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Odrzykoń.
Uchwała Nr IV/43/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_43.pdf (92494 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pietrusza Wola.
Uchwała Nr IV/44/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_44.pdf (87963 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przybówka
Uchwała Nr IV/45/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_45.pdf (116272 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepnik.
Uchwała Nr IV/46/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_46.pdf (98178 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustrobna
Uchwała Nr IV/47/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_47.pdf (104015 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojaszówka
Uchwała Nr IV/48/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 marca 2003 r.U_IV_48.pdf (104374 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojkówka
Uchwała Nr V/49/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_49.pdf (58841 B)2009-01-14
Opisw sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr V/50/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_50.pdf (62446 B)2009-01-14
Opisw sprawie likwidacji Przedszkola Filialnego w Bratkówce - filii Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
Uchwała Nr V/51/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_51.pdf (68534 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr V/52/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_52.pdf (52959 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bajdy.
Uchwała Nr V/53/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_53.pdf (54391 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bratkówka
Uchwała Nr V/54/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_54.pdf (54643 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łączki Jagiellońskie
Uchwała Nr V/55/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_55.pdf (54213 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łęki Strzyżowskie
Uchwała Nr V/56/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_56.pdf (54376 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Odrzykoń
Uchwała Nr V/57/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_57.pdf (52628 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pietrusza Wola.
Uchwała Nr V/58/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_58.pdf (54616 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przybówka
Uchwała Nr V/59/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_59.pdf (53767 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepnik
Uchwała Nr V/60/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_60.pdf (53070 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Ustrobna
Uchwała Nr V/61/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_61.pdf (52705 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wojaszówka
Uchwała Nr V/62/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_62.pdf (52564 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wojkówka
Uchwała Nr V/63/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_63.pdf (67685 B)2009-01-14
Opisw sprawie określenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr V/64/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_64.pdf (53206 B)2009-01-14
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
Uchwała Nr V/65/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_65.pdf (48506 B)2009-01-14
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
Uchwała Nr V/66/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_66.pdf (48648 B)2009-01-14
Opisw sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała Nr V/67/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_67.pdf (74301 B)2009-01-14
Opisw sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr V/68/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_68.pdf (63329 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr V/69/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_69.pdf (53839 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała Nr V/70/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 kwietnia 2003 r.U_V_70.pdf (226077 B)2009-01-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2003 r.
Uchwała Nr VI/71/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 czerwca 2003 r.U_VI_71.pdf (58072 B)2009-01-14
Opisw sprawie przedłużenia okresu funkcjonowania Zespołu Szkół im. A. Fredry w Odrzykoniu.
Uchwała Nr VI/72/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 czerwca 2003 r.U_VI_72.pdf (63008 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Wojaszówka działek gruntowych w Łączkach Jagiellońskich.
Uchwała Nr VI/73/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 10 czerwca 2003 r.U_VI_73.pdf (56222 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Wojaszówka działki gruntowej w Łączkach Jagiellońskich.
Uchwała Nr VII/74/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 sierpnia 2003 r.U_VII_74.pdf (83712 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "BAJDY I" w Gminie Wojaszówka obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego.
Uchwała Nr VII/75/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 sierpnia 2003 r.U_VII_75.pdf (71096 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ustrobna II.
Uchwała Nr VII/76/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 sierpnia 2003 r.U_VII_76.pdf (68285 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Odrzykoń VIII.
Uchwała Nr VII/77/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 sierpnia 2003 r.U_VII_77.pdf (57609 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr VII/78/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 sierpnia 2003 r.U_VII_78.pdf (69955 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Wojaszówka nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobowy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Uchwała Nr VII/79/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 sierpnia 2003 r.U_VII_79.pdf (199826 B)2009-01-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2003 r.
Uchwała Nr VII/80/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 sierpnia 2003 r.U_VII_80.pdf (55465 B)2009-01-14
Opisw sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uchwała Nr VII/81/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 sierpnia 2003 r.U_VII_81.pdf (53770 B)2009-01-14
Opisw sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr VIII/82/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 października 2003 r.U_VIII_82.pdf (208388 B)2009-01-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2003 r.
Uchwała Nr VIII/83/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 października 2003 r.U_VIII_83.pdf (59427 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie i do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Krośnie.
Uchwała Nr VIII/84/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 21 października 2003 r.U_VIII_84.pdf (56429 B)2009-01-14
Opisw sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Uchwała Nr IX/85/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2003 r.U_IX_85_03.pdf (133858 B)2009-01-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2003 r.
Uchwała Nr IX/86/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2003 r.U_IX_86_03.pdf (83291 B)2009-01-14
Opisw sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr IX/87/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2003 r.U_IX_87_03.pdf (58806 B)2009-01-14
Opisw sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr IX/88/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2003 r.U_IX_88_03.pdf (58210 B)2009-01-14
Opisw sprawie zmiany ustawy w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych.
Uchwała Nr IX/89/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 03 grudnia 2003 r.U_IX_89_03.pdf (51186 B)2009-01-14
Opisw sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Wojaszówka działek gruntowych w Odrzykoniu.
Uchwała Nr X/90/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2003 r.U_X_90_03.pdf (150293 B)2009-01-14
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2003 r.
Uchwała Nr X/91/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2003 r.U_X_91_03.pdf (52514 B)2009-01-14
Opisw sprawie uchylenia uchwały własnej Nr IX/88/2003 z dnia 03 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/165/2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych.
Uchwała Nr X/92/2003 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2003 r.U_X_92_03.pdf (53172 B)2009-01-14
Opisw sprawie zwolnienia od opłaty za dokonanie zmiany wpisu do działalności gospodarczej.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «