Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Uchwały Rady Gminy Wojaszówka

2014 r. VII Kadencja RG (2014-2018)
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2014 r.U_NR_I_1_2014.pdf (17333 B)2014-12-29
Opisw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr II/2/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2014 r.U_NR_II_2_2014.pdf (16348 B)2014-12-29
Opisw sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2014 r.U_NR_II_3_2014.pdf (28578 B)2014-12-29
Opisw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2014 r.U_NR_II_4_2014.pdf (27008 B)2014-12-29
Opisw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2014 r.U_NR_II_5_2014.pdf (30751 B)2014-12-29
Opisw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Finansowej, Rozwoju Gospodarczego, Rzemiosła i Usług Rady Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2014 r.U_NR_II_6_2014.pdf (30997 B)2014-12-29
Opisw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Samorządowych, Statutu, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2014 r.U_NR_II_7_2014.pdf (30452 B)2014-12-29
Opisw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 1 grudnia 2014 r.U_NR_II_8_2014.pdf (30586 B)2014-12-29
Opisw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_9_2014.pdf (31904 B)2015-01-23
Opisw sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_10_2014.pdf (22177 B)2015-01-23
Opisw sprawie stawek i zasad dotacji przedmiotowej ustalonej przez Radę Gminy dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_11_2014.pdf (1039685 B)2015-01-23
Opisw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_12_2014.pdf (2923069 B)2015-01-23
Opisw sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_13_2014.pdf (669365 B)2015-01-23
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_14_2014.pdf (33938 B)2015-01-23
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_15_2014.pdf (261458 B)2015-01-23
Opisw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_16_2014.pdf (37010 B)2015-01-23
Opisw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco".
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 19 grudnia 2014 r.U_NR_III_17_2014.pdf (32069 B)2015-01-23
Opisw sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku Wójta Gminy Wojaszówka.
Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_18_2014.pdf (1108992 B)2015-03-09
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_19_2014.pdf (5591333 B)2015-03-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_20_2014.pdf (27362 B)2015-03-09
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr LII/326/2014 z dnia 29 września 2014 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_21_2014.pdf (31615 B)2015-03-09
Opisw sprawie zmiany uchwały własnej Nr LIII/336/2014 z dnia 23 października 2014r w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr IV/22/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_22_2014.pdf (37319 B)2015-03-09
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_23_2014.pdf (37854 B)2015-03-09
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr IV/24/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_24_2014.pdf (37012 B)2015-03-09
Opisw sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2014 r.
Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_25_2014.pdf (710505 B)2015-03-09
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Uchwała Nr IV/26/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_26_2014.pdf (651984 B)2015-03-09
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr IV/27/2014 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30 grudnia 2014 r.U_NR_IV_27_2014.pdf (412573 B)2015-03-09
Opisw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wojaszówka na 2015
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «