Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2010 rok
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.01.2010 r.Z_Nr1_2010.pdf (100851 B)2010-04-19
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.01.2010 r.Z_Nr2_2010.pdf (31709 B)2010-04-19
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów stanowiących własność Józefa Oszajcy - w miejscowości Przybówka.
Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.01.2010 r.Z_Nr3_2010.pdf (37719 B)2010-04-19
Opisw sprawie określenia terminu zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.01.2010 r.Z_Nr4_2010.pdf (67815 B)2010-04-19
Opisw sprawie Formacji Obrony Cywilnej.
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2010 r.Z_Nr5_2010.pdf (124696 B)2010-04-19
Opisw sprawie ustalenia zasad utrzymywania i korzystania z budynków użyteczności publicznej i związanych z tym opłat.
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.03.2010 r.Z_Nr6_2010.pdf (33086 B)2010-04-19
Opisw sprawie ustalenia ceny drewna pochodzącego z działek stanowiących mienie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2010 r.Z_Nr7_2010.pdf (3380257 B)2010-04-19
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2009 r.
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2010 r.Z_Nr8_2010.pdf (374901 B)2010-04-19
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 r.
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.03.2010 r.Z_Nr9_2010.pdf (298032 B)2010-04-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2010 r.Z_Nr10_2010.pdf (240059 B)2010-04-29
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia2010-05-28
Opis
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.03.2010 r.Z_Nr12_2010.pdf (293148 B)2010-05-28
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.04.2010 r.Z_Nr13_2010.pdf (21213 B)2010-05-28
Opisw sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2009 z dnia 02.04.2009 r. w sprawie zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek.
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2010 r.Z_Nr14_2010.pdf (137989 B)2010-05-28
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2010 r.Z_Nr15_2010.pdf (43248 B)2010-05-28
Opisw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na : "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gmin Chorkówka, Dukla i Wojaszówka w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Odrzykoniu".
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.04.2010 r.Z_Nr16_2010.pdf (17727 B)2010-05-28
Opisw sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.05.2010 r.Z_Nr17_2010.pdf (458854 B)2010-05-28
Opisw sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 58/1/2009 z dnia 30.09.2009 r.
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.05.2010 r.Z_Nr18_2010.pdf (473294 B)2010-05-28
Opisw sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 79/2009 z dnia 30.12.2009 r.
Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.Z_Nr19_2010.pdf (21374 B)2010-05-28
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2010 r.Z_Nr20_2010.pdf (37034 B)2010-05-28
Opisw sprawie powołania operatorów ds. informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.05.2010 r.Z_Nr21_2010.pdf (1386234 B)2010-05-28
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.05.2010 r.Z_Nr22_2010.pdf (456938 B)2011-05-19
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2010 r.
Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.05.2010 r.Z_Nr23_2010.pdf (170834 B)2011-05-19
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojaszówka poprzez rekreację i wypoczynek".
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.05.2010 r.Z_Nr24_2010.pdf (48169 B)2011-05-19
Opisw sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, Gminnego Lidera Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2010 r.Z_Nr25_2010.pdf (343827 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.05.2010 r.Z_Nr26_2010.pdf (99421 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.05.2010 r.Z_Nr27_2010.pdf (97216 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.05.2010 r.Z_Nr28_2010.pdf (23853 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.05.2010 r.Z_Nr29_2010.pdf (19271 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania Komisji ds. usuwania szkód i szacowania strat powstałych na skutek powodzi.
Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.06.2010 r.Z_Nr30_2010.pdf (28129 B)2011-05-19
Opisw sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego w Gminie Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.06.2010 r.Z_Nr31_2010.pdf (296492 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.06.2010 r.Z_Nr32_2010.pdf (111921 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.06.2010 r.Z_Nr33_2010.pdf (109784 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.06.2010 r.Z_Nr34_2010.pdf (23472 B)2011-05-19
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.06.2010 r.Z_Nr35_2010.pdf (182760 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.06.2010 r.Z_Nr36_2010.pdf (506704 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji pn: "Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu /IV etap/ - Głębokie" w miejscowości Odrzykoń.
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.06.2010 r.Z_Nr37_2010.pdf (194378 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.06.2010 r.Z_Nr38_2010.pdf (22221 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadań
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2010 r.Z_Nr39_2010.pdf (240257 B)2011-05-19
Opisw sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 79/2009 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wojaszówka dla projektu "Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu /IV etap/ - Głębokie" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2010 .Z_Nr40_2010.pdf (348821 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.07.2010 r.Z_Nr41_2010.pdf (99719 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zamian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.07.2010 r.Z_Nr42_2010.pdf (39839 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.07.2010 r.Z_Nr43_2010.pdf (40313 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.07.2010 r.Z_Nr44_2010.pdf (351447 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.07.2010 r.Z_Nr45_2010.pdf (158720 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.08.2010 r.Z_Nr46_2010.pdf (40084 B)2011-05-19
Opisw sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.08.2010 r.Z_Nr47_2010.pdf (78144 B)2011-05-19
Opisw sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego na temat "Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego bezpieczeństwa państwa".
Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.08.2010 r.Z_Nr48_2010.pdf (23374 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej, w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora w Gminnym Centrum Informacji w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu.
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.08.2010 r.Z_Nr49_2010.pdf (235913 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.08.2010 r.Z_Nr50_2010.pdf (19684 B)2011-05-19
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2010 r.
Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.08.2010 r.Z_Nr51_2010.pdf (21197 B)2011-05-19
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2010 r.
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.08.2010 r.Z_Nr53_2010.pdf (479468 B)2011-05-19
Opisw sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wojaszówka dla projektu "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Odrzykoniu wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową".
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.08.2010 r.Z_Nr54_2010.pdf (121106 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.09.2010 r.Z_Nr55_2010.pdf (37987 B)2011-05-19
Opisw sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.09.2010 r.Z_Nr56_2010.pdf (52708 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.09.2010 r.Z_Nr57_2010.pdf (48287 B)2011-05-19
Opisw sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w 2010 r.
Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.09.2010 r.Z_Nr58_2010.pdf (31446 B)2011-05-19
Opisw sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.09.2010 r.Z_Nr59_2010.pdf (72869 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.09.2010 r.Z_Nr60_2010.pdf (158980 B)2011-05-19
Opisw sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy.
Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2010 r.Z_Nr61_2010.pdf (260068 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.10.2010 r.Z_Nr62_2010.pdf (20368 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.10.2010 r.Z_Nr63_2010.pdf (290426 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.10.2010 r.Z_Nr65_2010.pdf (36345 B)2011-05-19
Opisw sprawie powołania operatorów ds informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2010 r.Z_Nr66_2010.pdf (177003 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2010 r.Z_Nr67_2010.pdf (29840 B)2011-05-19
Opisw sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.11.2010 r.Z_Nr68_2010.pdf (352880 B)2011-05-19
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2010 r.Z_Nr69_2010.pdf (650124 B)2011-05-19
Opisw sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2010 r.Z_Nr70_2010.pdf (468322 B)2011-05-19
Opisw sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.
Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.11.2010 r.Z_Nr71_2010.pdf (40168 B)2011-05-19
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2010 r.
Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.11.2010 r.Z_Nr72_2010.pdf (33761 B)2011-05-19
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie".
Zarządzenie Nr 73/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.11.2010 r.Z_Nr73_2010.pdf (48066 B)2011-05-19
Opisw sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności ruchomości w drodze darowizny na jednostki ochrony przeciwpożarowej - Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu.
Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.11.2010 r.Z_Nr74_2010.pdf (609356 B)2011-05-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.11.2010 r.Z_Nr75_2010.pdf (47094 B)2011-05-20
Opisw sprawie zmiany zarządzenia własnego
Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.12.2010 r.Z_Nr76_2010.pdf (233026 B)2011-05-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 77/1/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.12.2010 r.Z_Nr77_2010.pdf (31736 B)2011-05-20
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadań
Zarządzenie Nr 77/2/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.12.2010 r.Z_Nr77_2_2010.pdf (21429 B)2011-05-20
Opisw sprawie powołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.12.2010 r.Z_Nr78_2010.pdf (23823 B)2011-05-20
Opisw sprawie powołania lidera gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.12.2010 r.Z_Nr80_2010.pdf (296928 B)2011-05-20
Opisw sprawie wprowadzenia procedury systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2010 r.Z_Nr81_2010.pdf (13363 B)2011-05-20
Opisw sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.12.2010 r.Z_Nr82_2010.pdf (310519 B)2011-05-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2010 r.Z_Nr83_2010.pdf (557968 B)2011-05-20
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2010 r.Z_Nr84_2010.pdf (40423 B)2011-05-20
Opisw sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2010 r.Z_Nr85_2010.pdf (46093 B)2013-02-07
Opisw sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2010 r.Z_Nr86_2010.pdf (192595 B)2013-02-07
Opisw sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 52/2010 z dnia 26.08.2010 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wojaszówka dla projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji"
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «