Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2003 rok
Zarządzenie Nr 1/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.03.2003 r.Z_1_03.pdf (53184 B)2009-05-13
Opisw sprawie przedstawienia Radzie Gminy Wojaszówka sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2002 r.
Zarządzenie Nr 2/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2003 r.Z_2_03.pdf (60120 B)2009-05-13
Opisw sprawie prognozowanej kwoty długu
Zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2003 r.Z_3_03.pdf (93133 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 4/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.04.2003 r.Z_4_03.pdf (51453 B)2009-05-13
Opisw sprawie ustalenia liczby godzin pracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych na terenie Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 4a/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2003 r.Z_4a_03.pdf (51271 B)2009-05-13
Opisw sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2003 r.Z_5_03.pdf (123415 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2003 r.Z_6_03.pdf (82700 B)2009-05-13
Opisw sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowych dla wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów: szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół i przedszkola na terenie gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 7/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2003 r.Z_7_03.pdf (40082 B)2009-05-13
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu /Szkoła podstawowa + Gimnazjum/
Zarządzenie Nr 8/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.05.2003 r.Z_8_03.pdf (60229 B)2009-05-13
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie Nr 9/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.05.2003 r.Z_9_03.pdf (153402 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.06.2003 r.Z_10_03.pdf (32247 B)2009-05-13
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. A. Fredry w Odrzykoniu.
Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.06.2003 r.Z_11_03.pdf (130067 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 12/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.06.2003 r.Z_12_03.pdf (115166 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.06.2003 r.Z_13_03.pdf (31344 B)2009-05-13
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 14/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.06.2003 r.Z_14_03.pdf (31423 B)2009-05-13
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.06.2003 r.Z_15_03.pdf (30967 B)2009-05-13
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 16/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2003 r.Z_16_03.pdf (129751 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2003 r.Z_17_03.pdf (109858 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2003 r.Z_18_03.pdf (57791 B)2009-05-13
Opisw sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce Pana Aleksandra Daszykowskiego do załatwiania spraw w jego imieniu
Zarządzenie Nr 19/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.07.2003 r.Z_19_03.pdf (72590 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 20/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.07.2003 r.Z_20_03.pdf (49097 B)2009-05-13
Opisw sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.07.2003 r.Z_21_03.pdf (101691 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.08.2003 r.Z_22_03.pdf (52510 B)2009-05-13
Opisw sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2003 r.
Zarządzenie Nr23/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.08.2003 r.Z_23_03.pdf (171111 B)2009-05-13
Opisw sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.09.2003 r.Z_24_03.pdf (130424 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 25/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.09.2003 r.Z_25_03.pdf (120122 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.09.2003 r.Z_26_03.pdf (140471 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2003 r.Z_27_03.pdf (118417 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 28/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.10.2003 r.Z_28_03.pdf (141437 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.10.2003 r.Z_29_03.pdf (75692 B)2009-05-13
Opisw sprawie zasad przeprowadzania kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych
Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.11.2003 r.z_30_03.pdf (55095 B)2009-05-13
Opisw sprawie utworzenia funduszu nagród
Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.11.2003 r.z_31_03.pdf (63721 B)2009-05-13
Opisw sprawie zasad i zakresu kontroli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina
Zarządzenie Nr 32/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.11.2003 r.Z_32_03.pdf (139457 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 33/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.11.2003 r.Z_33_03.pdf (122573 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 34/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.12.2003 r.Z_34_03.pdf (52302 B)2009-05-13
Opisw sprawie projektu budżetu Gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 35/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.12.2003 r.Z_35_03.pdf (59040 B)2009-05-13
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 36/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.12.2003 r.Z_36_03.pdf (153191 B)2009-05-13
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2003 r.
Zarządzenie Nr 37/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.12.2003 r.Z_37_03.pdf (54038 B)2009-05-13
Opisw sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek oświatowych w Gminie Wojaszówka
Zarządzenie Nr 38/2003 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.12.2003 r.Z_38_03.pdf (174631 B)2009-05-13
Opisw sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy Wojaszówka na 2003 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «