Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2004 rok
Zarządzenie Nr 1/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.01.2004 r.Z_1_04.pdf (31085 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 2/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.01.2004 r.Z_2_04.pdf (50617 B)2009-04-27
Opisw sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych i wychowawczo-rewalidacyjnych w szkołach na terenie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.03.2004 r.Z_3_04.pdf (54710 B)2009-04-27
Opisw sprawie przedstawienia Radzie Gminy Wojaszówka sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2003 r.
Zarządzenie Nr 4/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.03.2004 r.Z_4_04.pdf (173597 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania oraz organizacji systemu zarządzania kryzysowego na terenie gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 5/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2004 r.Z_5_04.pdf (60684 B)2009-04-27
Opisw sprawie prognozowanej kwoty długu.
Zarządzenie Nr 6/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.03.2004 r.Z_6_04.pdf (57241 B)2009-04-27
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.04.2004 r.Z_7_04.pdf (121773 B)2009-04-27
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 8/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.04.2004 r.Z_8_04.pdf (58859 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań.
Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2004 r.Z_9_04.pdf (136031 B)2009-04-27
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 10/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.05.2004 r.Z_10_04.pdf (119446 B)2009-04-27
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.05.2004 r.Z_11_04.pdf (71728 B)2009-04-27
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora szkoły.
Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.05.2004 r.Z_12_04.pdf (51288 B)2009-04-27
Opisw sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2004 r.Z_13_04.pdf (53235 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.
Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.05.2004 r.Z_14_04.pdf (108186 B)2009-04-27
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.06.2004 r.Z_15_04.pdf (140721 B)2009-04-27
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 16/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.06.2004 r.Z_16_04.pdf (57895 B)2009-04-27
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.06.2004 r.Z_17_04.pdf (65050 B)2009-04-27
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.06.2004 r.Z_18_04.pdf (58423 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich.
Zarządzenie Nr 19/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.06.2004 r.Z_19_04.pdf (57852 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 20/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.06.2004 r.Z_20_04.pdf (57059 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustrobnej.
Zarządzenie Nr 21/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.06.2004 r.Z_21_04.pdf (57022 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bratkówce.
Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_18_04.pdf (58423 B)2009-04-27
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 23/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_23_04.pdf (58370 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 24/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_24_04.pdf (59115 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 25/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_25_04.pdf (57427 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 26/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_26_04.pdf (70890 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 27/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_27_04.pdf (58983 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_28_04.pdf (59302 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 29/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_29_04.pdf (59697 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 30/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.06.2004 r.Z_30_04.pdf (59765 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2004 r.Z_31_04.pdf (126451 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2004 r.Z_32_04.pdf (123554 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.07.2004 r.Z_33_04.pdf (54086 B)2009-04-28
Opisw sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
Zarządzenie Nr 34-K/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.07.2004 r.Z_34-K_04.pdf (57447 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 35-K/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.07.2004 r.Z_35-K_04.pdf (63736 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 36/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.07.2004 r.Z_36_04.pdf (56106 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji ds. usuwania szkód i szacowania strat powstałych na wskutek powodzi.
Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.07.2004 r.Z_37_04.pdf (78967 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji pn: "Modernizacja drogi gminnej Ustrobna koło Kościoła" w miejscowości Ustrobna.
Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.08.2004 r.Z_38_04.pdf (126817 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.08.2004 r.Z_39_04.pdf (133923 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.08.2004 r.Z_40_04.pdf (52454 B)2009-04-28
Opisw sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2004 r.
Zarządzenie Nr 41-K/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.09.2004 r.Z_41K_04.pdf (57926 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 42/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.09.2004 r.Z_42_04.pdf (124764 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 43-K/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.09.2004 r.Z_43K_04.pdf (57655 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 43/1/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2004 r.Z_43_1_04.pdf (108063 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 44/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.10.2004 r.Z_44_04.pdf (62868 B)2009-04-28
Opisw sprawie ustalenia zasad utrzymania i korzystania z budynków użyteczności publicznej i związanych z tym opłat.
Zarządzenie Nr 45/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.10.2004 r.Z_45_04.pdf (80361 B)2009-04-28
Opisw sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji pn: "Kanalizacja Sanitarna Wsi Bratkówka Etap II" w miejscowości Bratkówka.
Zarządzenie Nr 46/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.10.2004 r.Z_46_04.pdf (158057 B)2009-04-28
Opisw sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 47/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.10.2004 r.Z_47_04.pdf (133120 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 48/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2004 r.Z_48_04.pdf (51957 B)2009-04-28
Opisw sprawie projektu budżetu Gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 49/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2004 r.Z_49_04.pdf (135380 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 50/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.11.2004 r.Z_50_04.pdf (130026 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 51/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.11.2004 r.Z_51_04.pdf (136027 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 52/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.11.2004 r.Z_52_04.pdf (161646 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 53/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.11.2004 r.Z_53_04.pdf (54882 B)2009-04-28
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 54/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.12.2004 r.Z_54_04.pdf (52551 B)2009-04-28
Opisw sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 55/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.12.2004 r.Z_55_04.pdf (124388 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 56/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.12.2004 r.Z_56_04.pdf (125419 B)2009-04-28
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2004 r.
Zarządzenie Nr 57/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2004 r.Z_57_04.pdf (56971 B)2009-04-28
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 58/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.12.2004 r.Z_58_04.pdf (59647 B)2009-04-28
Opisw sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wojaszówka dla projektu o dofinansowanie Nr Z/2.18/I/1.2/1/04 pn.: "Kanalizacja sanitarna we wsi Bratkówka Etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków"
Zarządzenie Nr 59/2004 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2004 r.Z_59_04.pdf (79617 B)2009-04-28
Opisw sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Wojaszówka.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «