Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2009 rok
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.01.2009 r.Z_nr1_09.pdf (98125 B)2009-02-27
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych i wspieranie współzawodnictwa sportowego."
Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.01.2009 r.Z_Nr2_09.pdf (170862 B)2009-02-27
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.01.2009 r.Z_Nr3_09.pdf (101874 B)2009-02-27
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.02.2009 r.Z_Nr4_09.pdf (126481 B)2009-02-27
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.02.2009 r.Z_Nr5_09.pdf (113258 B)2009-02-27
Opisw sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.02.2009 r.Z_Nr6_09.pdf (64525 B)2009-02-27
Opisw sprawie ustalenia zasad utrzymywania i korzystania z budynków użyteczności publicznej i związanych z tym opłat.
Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.02.2009 r.Z_Nr7_09.pdf (46109 B)2009-02-27
Opisw sprawie udzielenia pożyczki w 2009 r. dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2009 r.Z_Nr8_09.pdf (564260 B)2009-04-15
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2008 r.
Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2009 r.Z_Nr9_09.pdf (150790 B)2009-04-15
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2008 r.
Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2009 r.Z_Nr10_09.pdf (158462 B)2009-04-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.03.2009 r.Z_Nr11_09.pdf (63067 B)2009-04-15
Opisw sprawie wynajmu lokalu w budynku Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich.
Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.03.2009 r.Z_Nr12_09.pdf (68669 B)2009-04-15
Opisw sprawie zakupu działki nr 3136/4 o pow. 0,0099 ha stanowiącej własność Państwa B. i A. Pelczar w miejscowości Odrzykoń.
Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.03.2009 r.Z_Nr13_09.pdf (85724 B)2009-04-15
Opisw sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.03.2009 r.Z_Nr14_09.pdf (61358 B)2009-04-15
Opisw sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.03.2009 r.Z_Nr15_09.pdf (143452 B)2009-04-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.04.2009 r.Z_Nr16_09.pdf (99648 B)2009-05-15
Opisw sprawie zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek
Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.04.2009 r.Z_Nr17_09.pdf (85570 B)2009-05-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.04.2009 r.Z_Nr18_09.pdf (55812 B)2009-05-15
Opisw sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania przeklasyfikowania sprzętu w magazynie OC
Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.04.2009 r.Z_Nr19_09.pdf (120742 B)2009-05-15
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.04.2009 r.Z_Nr20_09.pdf (163463 B)2009-05-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.05.2009 r.Z_Nr21_09.pdf (53321 B)2009-05-15
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.05.2009 r.Z_Nr22_09.pdf (71839 B)2009-05-15
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z/s w Odrzykoniu
Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.05.2009 r.Z_Nr23_09.pdf (79476 B)2009-05-15
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Wojaszówka poprzez rekreacje i wypoczynek
Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.05.2009 r.Z_Nr24_09.pdf (58352 B)2009-05-15
Opisw sprawie powołania operatorów ds. informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.05.2009 r.Z_Nr25_09.pdf (42878 B)2009-05-25
Opisw sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.05.2009 r.Z_Nr26_09.pdf (73504 B)2009-05-26
Opisw sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.05.2009 r.Z_Nr27_09.pdf (171611 B)2009-05-26
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2009 r.Z_Nr28_09.pdf (56790 B)2009-05-26
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bratkówce
Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2009 r.Z_Nr29_09.pdf (56869 B)2009-05-26
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękach Strzyżowskich
Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2009 r.Z_Nr30_09.pdf (56940 B)2009-05-26
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustrobnej
Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2009 r.Z_Nr31_09.pdf (53298 B)2009-05-26
Opisw sprawie wynajmu lokalu w budynku Domu Ludowego w Wojkówce
Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.06.2009 r.Z_Nr32_09.pdf (135878 B)2009-06-17
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.06.2009 r.Z_Nr33_09.pdf (51223 B)2009-06-17
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników.
Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.06.2009 r.Z_Nr34_09.pdf (160818 B)2009-06-19
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.06.2009 r.Z_Nr35_09.pdf (111172 B)2009-07-07
Opisw sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.06.2009 r.Z_Nr36_09.pdf (55828 B)2009-07-07
Opisw sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.06.2009 r.Z_Nr37_09.pdf (64165 B)2009-07-07
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.06.2009 r.Z_Nr38_09.pdf (57861 B)2009-07-07
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.06.2009 r.Z_Nr39_09.pdf (57584 B)2009-07-07
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.06.2009 r.Z_Nr40_09.pdf (141618 B)2009-07-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.06.2009 r.Z_Nr41_09.pdf (55186 B)2009-07-16
Opisw sprawie powołania Komisji ds. usuwania szkód i szacowania strat powstałych na skutek powodzi.
Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2009 r.Z_Nr42_09.pdf (51573 B)2009-07-16
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.07.2009 r.Z_Nr43_09.pdf (63227 B)2009-07-16
Opisw sprawie wynajmu lokalu w budynku Domu Ludowego w Łękach Strzyżowskich (Bartne).
Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.07.2009 r.Z_Nr44_09.pdf (55190 B)2009-08-05
Opisw sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania wybrakowania sprzętu w magazynie OC.
Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.07.2009 r.Z_Nr45_09.pdf (144059 B)2009-08-05
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.07.2009 r.Z_Nr46_09.pdf (62805 B)2009-08-05
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów stanowiących własność Pana Józefa Furtka w miejscowości Ustrobna.
Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.07.2009 r.Z_Nr47_09.pdf (62069 B)2009-08-05
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadania Remont dróg gminnych uszkodzonych przez powódź.
Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.07.2009 r.Z_Nr48_09.pdf (152924 B)2009-08-19
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.08.2009 r.Z_Nr49_09.pdf (53504 B)2009-08-19
Opisw sprawie wynajmu lokalu w budynku Domu Kultury w Odrzykoniu.
Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.08.2009 r.Z_Nr50_09.pdf (49833 B)2009-08-19
Opisw sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.08.2009 r.Z_Nr51_09.pdf (85007 B)2009-09-09
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.08.2009 r.Z_Nr52_09.pdf (546291 B)2009-09-09
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2009 r.
Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.08.2009 r.Z_Nr53_09.pdf (151822 B)2009-09-09
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 r.
Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.08.2009 r.Z_Nr54_09.pdf (178443 B)2009-09-09
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.09.2009 r.Z_Nr55_09.pdf (60334 B)2009-09-23
Opisw sprawie odpłatnego przejęcia gruntu stanowiącego własność Państwa Janiny i Jana Witkoś w miejscowości Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.09.2009 r.Z_Nr56_09.pdf (154011 B)2009-09-23
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.09.2009 r.Z_Nr57_09.pdf (57100 B)2009-09-25
Opisw sprawie powołania osób na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt w związku ze zwlaczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2009 r.Z_Nr58_09.pdf (183959 B)2009-10-22
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.10.2009 r.Z_Nr59_09.pdf (59942 B)2009-10-22
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadania "Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2009 r."
Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.10.2009 r.Z_Nr60_09.pdf (62621 B)2009-10-22
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadania "Remont i adaptacja budynków Domu Strażaka, Domów Ludowych i Domu Kultury pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Wojaszówka".
Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.10.2009 r.Z_Nr61_09.pdf (54266 B)2009-10-22
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.10.2009 r.Z_Nr62_09.pdf (81238 B)2009-10-22
Opisw sprawie przeprowadzenia treningu SWA na terenie gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.10.2009 r.Z_Nr63_09.pdf (54832 B)2009-11-09
Opisw sprawie powołania Likwidatora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.10.2009 r.Z_Nr64_09.pdf (66238 B)2009-11-09
Opisw sprawie zasad premiowania oraz nagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.10.2009 r.Z_Nr65_09.pdf (56449 B)2009-11-09
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Wojaszowce.
Zarządzenie Nr 66/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.10.2009 r.Z_Nr66_09.pdf (182807 B)2009-12-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.10.2009 r.Z_Nr67_09.pdf (61490 B)2009-12-15
Opisw sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 68/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.11.2009 r.Z_Nr68_09.doc (2382336 B)2009-12-15
Opisw sprawie projektu budżetu Gminy Wojaszówka na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.11.2009 r.Z_Nr69_09.pdf (173508 B)2009-12-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.11.2009 r.Z_Nr70_09.pdf (200452 B)2009-12-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 2009 r.2010-04-19
Opis
Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.12.2009 r.Z_Nr72_09.pdf (50837 B)2010-04-19
Opisw sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.12.2009 r.Z_Nr73_09.pdf (27448 B)2010-04-19
Opisw sprawie przyznania ekwiwalnetu za używanie własnych przyborów do pisania.
Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.12.2009 r.Z_Nr74_09.pdf (262474 B)2010-04-19
Opisw sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2010 r.
Zarządzenie Nr 75/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.12.2009 r.Z_Nr75_09.pdf (29114 B)2010-04-19
Opisw sprawie określenia terminu zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia .2009 r.2010-04-19
Opis
Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.12.2009 r.Z_Nr77_09.pdf (749646 B)2010-04-19
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 78/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.12.2009 r.Z_Nr78_09.pdf (740305 B)2010-04-19
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2009 r.
Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2009 r.Z_Nr79_09.pdf (558394 B)2010-05-28
Opisw sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wojaszówka dla projektu "Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu (IV etap) - Głębokie" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «