Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2005 rok
Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.01.2005 r.Z_1_05.pdf (69251 B)2009-02-18
Opisw sprawie ustalenia zasad utrzymania i korzystania z budynków użyteczności publicznej i związanych z tym opłat.
Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.01.2005 r.Z_2_05.pdf (60831 B)2009-02-18
Opisw sprawie prognozowanej kwoty długu.
Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.02.2005 r.Z_3_05.pdf (61959 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.02.2005 r.Z_4_05.pdf (67523 B)2009-02-18
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie".
Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.02.2005 r.Z_5_05.pdf (80166 B)2009-02-18
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kaształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.03.2005 r.Z_6_05.pdf (55022 B)2009-02-18
Opisw sprawie przedstawienia Radzie Gminy Wojaszówka sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2004 r.
Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.03.2005 r.Z_7_05.pdf (61090 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.03.2005 r.Z_8_05.pdf (68860 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.03.2005 r.Z_9_05.pdf (60138 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 10/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.03.2005 r.Z_10_05.pdf (78052 B)2009-02-18
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych i wspierania współzawodnictwa sportowego.
Zarządzenie Nr 11/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.03.2005 r.Z_11_05.pdf (113489 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.03.2005 r.Z_12_05.pdf (61434 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.03.2005 r.Z_13_05.pdf (43439 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.04.2005 r.Z_14_05.pdf (50300 B)2009-02-18
Opisw sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.
Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2005 r.Z_15_05.pdf (148015 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 16-K/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.04.2005 r.Z_16_05.pdf (57042 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.05.2005 r.Z_17_05.pdf (55411 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 18-K/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.05.2005 r.Z_18_05.pdf (56794 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.05.2005 r.Z_19_05.pdf (124957 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.05.2005 r.Z_20_05.pdf (61563 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.05.2005 r.Z_21_05.pdf (55580 B)2009-02-18
Opisw sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w roku 2005 r.
Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.05.2005 r.Z_22_05.pdf (61841 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.06.2005 r.Z_23_05.pdf (63089 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.06.2005 r.Z_24_05.pdf (114874 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.07.2005 r.Z_25_05.pdf (59150 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.07.2005 r.Z_26_05.pdf (59574 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.07.2005 r.Z_27_05.pdf (59321 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.07.2005 r.Z_28_05.pdf (59930 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2005 r.Z_29_05.pdf (118183 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.07.2005 r.Z_30_05.pdf (51177 B)2009-02-18
Opisw sprawie określenia częstotliwości przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zarządzenie Nr 31-K/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.07.2005 r.Z_31_05.pdf (64306 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż i oddawanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wojaszówka na cele związane z gospodarką rolną.
Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.07.2005 r.Z_32_05.pdf (62155 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.07.2005 r.Z_33_05.pdf (67117 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.07.2005 r.Z_34_05.pdf (61506 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 35/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.07.2005 r.Z_35_05.pdf (65605 B)2009-02-18
Opisw sprawie zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Zarządzenie Nr 36/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.07.2005 r.Z_36_05.pdf (62328 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 36/1/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.07.2005 r.Z_36_1_05.pdf (60377 B)2009-02-18
Opisw sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Wojaszówka w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zarządzenie Nr 36/2/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.07.2005 r.Z_36_2_05.pdf (60160 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Odbiorowej na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej uszkodzonej przez powódź Odrzykoń ul. Łęgowa".
Zarządzenie Nr 37/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.07.2005 r.Z_37_05.pdf (121893 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.08.2005 r.Z_38_05.pdf (52624 B)2009-02-18
Opisw sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2005 r.
Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.08.2005 r.Z_39_05.pdf (149543 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.08.2005 r.Z_40_05.pdf (148415 B)2009-02-18
Opisw sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 41/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.08.2005 r.Z_41_05.pdf (61088 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 42/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.08.2005 r.Z_42_05.pdf (60566 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 43/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.08.2005 r.Z_43_05.pdf (136551 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.08.2005 r.Z_44_05.pdf (84967 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.09.2005 r.Z_45_05.pdf (52530 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Zarządzenie Nr 46-K/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.08.2005 r.Z_46_05.pdf (59460 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 47/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.09.2005 r.Z_47_05.pdf (76197 B)2009-02-18
Opisw sprawie przygotowania materiałów planistycznych potrzebnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2006 r.
Zarządzenie Nr 48/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.09.2005 r.Z_48_05.pdf (68244 B)2009-02-18
Opisw sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 49/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.09.2005 r.Z_49_05.pdf (41462 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Zarządzenie Nr 50/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.09.2005 r.Z_50_05.pdf (170541 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 51/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.09.2005 r.Z_51_05.pdf (109765 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 52/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.09.2005 r.Z_52_05.pdf (61238 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 53/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.09.2005 r.Z_53_05.pdf (106233 B)2009-02-18
Opisw sprawie wprowadzenia planu kont dla Urzędu Gminy Wojaszówka dla projektu o dofinansowanie Nr Z/2.18/I/1.2/1/04 pn. "Kanalizacja sanitarna we wsi Bratkówka Etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków".
Zarządzenie Nr 53/1/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.09.2005 r.Z_53_1_05.pdf (112800 B)2009-02-18
Opisw sprawie wprowadzenia planu kont dla Urzędu Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 54/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2005 r.Z_54_05.pdf (145873 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 55/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2005 r.Z_55_05.pdf (88809 B)2009-02-18
Opisw sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu.
Zarządzenie Nr 56/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.10.2005 r.Z_56_05.pdf (139099 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 57/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.10.2005 r.Z_57_05.pdf (54769 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji do zaopiniowania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Zarządzenie Nr 58/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.10.2005 r.Z_58_05.pdf (60050 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Odbiorowej na zadanie pn. "Remont nawierzchni dróg gminnych Odrzykoń ul. Armii Krajowej, Na Krzyż i Rzepnik przez Wólkę uszkodzonych przez powódź".
Zarządzenie Nr 59/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.10.2005 r.Z_59_05.pdf (80166 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 60/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.10.2005 r.Z_60_05.pdf (123061 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 61/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.10.2005 r.Z_61_05.pdf (133283 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 62/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.10.2005 r.Z_62_05.pdf (84068 B)2009-02-18
Opisw sprawie przeprowadzenia treningu SWA na terenie gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 63/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.10.2005 r.Z_63_05.pdf (87554 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Odbiorowej inwestycji pn: "Kanalizacja sanitarna wsi Bratkówka Etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków" w miejscowości Bratkówka.
Zarządzenie Nr 64/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.10.2005 r.Z_64_05.pdf (61884 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 65/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.11.2005 r.Z_65_05.pdf (65538 B)2009-02-18
Opisw sprawie projektu budżetu Gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 66/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.11.2005 r.Z_66_05.pdf (47290 B)2009-02-18
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie".
Zarządzenie Nr 67/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.11.2005 r.Z_67_05.pdf (182935 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 68/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.11.2005 r.Z_68_05.pdf (143407 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 69/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.11.2005 r.Z_69_05.pdf (61310 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 70/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.11.2005 r.Z_70_05.pdf (127502 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 71/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.12.2005 r.Z_71_05.pdf (58100 B)2009-02-18
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 72/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.12.2005 r.Z_72_05.pdf (147302 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 73/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.12.2005 r.Z_73_05.pdf (137940 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 74/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2005 r.Z_74_05.pdf (176826 B)2009-02-18
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 75/2005 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2005 r.Z_75_05.pdf (49629 B)2009-02-18
Opisw sprawie utworzenia funduszu nagród.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «