Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2006 rok
Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.02.2006 r.Z_nr1_06.pdf (60627 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.02.2006 r.Z_nr2_06.pdf (44911 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.03.2006 r.Z_nr3_06.pdf (509762 B)2008-09-16
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2005 r.
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.03.2006 r.Z_nr4_06.pdf (125141 B)2008-09-16
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2005 r.
Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.03.2006 r.Z_nr5_06.pdf (64662 B)2008-09-16
Opisw sprawie prognozowania kwoty długu.
Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.03.2006 r.Z_nr6_06.pdf (168897 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.03.2006 r.Z_nr7_06.pdf (107676 B)2008-09-16
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.03.2006 r.Z_nr8_06.pdf (79597 B)2008-09-16
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych i wspieranie współzawodnictwa sportowego".
Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.04.2006 r.Z_nr9_06.pdf (61769 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.04.2006 r.Z_nr10_06.pdf (43100 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.04.2006 r.Z_nr11_06.pdf (42117 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.04.2006 r.Z_nr12_06.pdf (60527 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.05.2006 r.Z_nr13_06.pdf (122878 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka za 2006 r.
Zarządzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.05.2006 r.Z_nr14_06.pdf (62362 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.05.2006 r.Z_nr15_06.pdf (127010 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2005 r.
Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.05.2006 r.Z_nr16_06.pdf (118272 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.05.2006 r.Z_nr17_06.pdf (65395 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.05.2006 r.Z_nr18_06.pdf (54284 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.05.2006 r.Z_nr19_06.pdf (53901 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.05.2006 r.Z_nr20_06.pdf (44441 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.05.2006 r.Z_nr21_06.pdf (61703 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.05.2006 r.Z_nr22_06.pdf (61403 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.05.2006 r.Z_nr23_06.pdf (61055 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.05.2006 r.Z_nr24_06.pdf (135292 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.05.2006 r.Z_nr25_06.pdf (77131 B)2008-09-16
Opisw sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.06.2006 r.Z_nr26_06.pdf (62054 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.06.2006 r.Z_nr27_06.pdf (61659 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.06.2006 r.Z_nr28_06.pdf (58587 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.06.2006 r.Z_nr29_06.pdf (58434 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.06.2006 r.Z_nr30_06.pdf (144868 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2006 r.Z_nr31_06.pdf (65417 B)2008-09-16
Opisw sprawie upoważnienia dla pracowników ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz księgowości podatkowej i do załatwienia wszystkich spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w imieniu Wójta.
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.07.2006 r.Z_nr32_06.pdf (61434 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.07.2006 r.Z_nr33_06.pdf (60068 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.07.2006 r.Z_nr34_06.pdf (63807 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.07.2006 r.Z_nr35_06.pdf (61676 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.07.2006 r.Z_nr36_06.pdf (60911 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.07.2006 r.Z_nr37_06.pdf (127509 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.07.2006 r.Z_nr38_06.pdf (44916 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 39/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.07.2006 r.Z_nr39_06.pdf (59256 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 40/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.07.2006 r.Z_nr40_06.pdf (58685 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 41/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.07.2006 r.Z_nr41_06.pdf (59113 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.08.2006 r.Z_nr42_06.pdf (61516 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.08.2006 r.Z_nr43_06.pdf (64057 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 44/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.08.2006 r.Z_nr44_06.pdf (120538 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 45/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.08.2006 r.Z_nr45_06.pdf (58509 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku zjawisk dotyczących suszy na terenie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.08.2006 r.Z_nr46_06.pdf (84803 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.08.2006 r.Z_nr47_06.pdf (452813 B)2008-09-16
Opisw sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2006 r.
Zarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.08.2006 r.Z_nr48_06.pdf (134544 B)2008-09-16
Opisw sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2006 r.
Zarządzenie Nr 49/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.08.2006 r.Z_nr49_06.pdf (124396 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 50/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2006 r.Z_nr50_06.pdf (68287 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 51/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.09.2006 r.Z_nr51_06.pdf (61224 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 52/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.09.2006 r.Z_nr52_06.pdf (61007 B)2008-09-16
Opisw sprawie przygotowania materiałów planistycznych potrzebnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2007 r.
Zarządzenie Nr 53/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.09.2006 r.Z_nr53_06.pdf (152149 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 54/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.09.2006 r.Z_nr54_06.pdf (56163 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Magazynu OC w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 55/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.10.2006 r.Z_nr55_06.pdf (52705 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 56/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.09.2006 r.Z_nr56_06.pdf (121819 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 57/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.10.2006 r.Z_nr5706.pdf (65296 B)2008-09-16
Opisw sprawie przeprowadzenia treningu SWA na terenie gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 58/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.10.2006 r.Z_nr58_06.pdf (55274 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji do zaopiniowania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Zarządzenie Nr 58/1/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.10.2006 r.Z_nr58_1_06.pdf (61806 B)2008-09-16
Opisw sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wojaszówka w miejscowości Łączki Jagiellońskie.
Zarządzenie Nr 59/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.10.2006 r.Z_nr59_06.pdf (51369 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 60/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.10.2006 r.Z_nr60_06.pdf (143476 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 61/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.10.2006 r.Z_nr61_06.pdf (60451 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 62/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.11.2006 r.Z_nr62_06.pdf (143890 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 63/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.10.2006 r.Z_nr63_06.pdf (32173 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej.
Zarządzenie Nr 64/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2006 r.Z_nr64_06.pdf (53297 B)2008-09-16
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 65/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2006 r.Z_nr65_06.pdf (53336 B)2008-09-16
Opisw sprawie projektu budżetu Gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 66/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.11.2006 r.Z_nr66_06.pdf (51807 B)2008-09-16
Opisw sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 roku w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 67/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.11.2006 r.Z_nr67_06.pdf (78443 B)2008-09-16
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie".
Zarządzenie Nr 68/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.11.2006 r.Z_nr68_06.pdf (178351 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 69/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.12.2006 r.Z_nr69_06.pdf (58325 B)2008-09-16
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 70/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.12.2006 r.Z_nr70_06.pdf (50924 B)2008-09-16
Opisw sprawie zmiany zarządzenia.
Zarządzenie Nr 71/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2006 r.Z_nr71_06.pdf (156733 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 72/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.12.2006 r.Z_nr72_06.pdf (142151 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 73/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.12.2006 r.Z_nr73_06.pdf (147623 B)2008-09-16
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2006 r.
Zarządzenie Nr 74/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.12.2006 r.Z_nr74_06.pdf (85658 B)2008-09-16
Opisw sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 75/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.12.2006 r.Z_nr75_06.pdf (70053 B)2008-09-16
Opisw sprawie zasad przeprowadzania kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 76/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.12.2006 r.Z_nr76_06.pdf (57496 B)2008-09-16
Opisw sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «