Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2007 rok
Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.01.2007 r.Z_nr1_07.pdf (67219 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Wójta.
Zarządzenie Nr 1A/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.01.2007 r.Z_nr1A_07.pdf (53294 B)2008-09-15
Opisw sprawie powierzenia spraw Zastępcy Wójta.
Zarządzenie Nr 1B/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.01.2007 r.Z_nr1B_07.pdf (55424 B)2008-09-15
Opisw sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Pana Grzegorza Makarę do załatwiania spraw dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy.
Zarządzenie Nr 1C/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.01.2007 r.Z_nr1C_07.pdf (53705 B)2008-09-15
Opisw sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Pana Grzegorza Makarę do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wojaszówka w zakresie zarządu mieniem.
Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.02.2007 r.Z_nr2_07.pdf (121256 B)2008-09-15
Opisw sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.02.2007 r.Z_nr3_07.pdf (59070 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.03.2007 r.Z_nr4_07.pdf (62186 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania przeklasyfikowania sprzętu w magazynie OC.
Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.03.2007 r.Z_nr5_07.pdf (495377 B)2008-09-15
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2006 r.
Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.03.2007 r.Z_nr6_07.pdf (149971 B)2008-09-15
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2006 r.
Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.03.2007 r.Z_nr7_07.pdf (104393 B)2008-09-15
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.03.2007 r.Z_nr8_07.pdf (66027 B)2008-09-15
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych i wspieranie współzawodnictwa sportowego.
Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.03.2007 r.Z_nr9_07.pdf (91433 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.04.2007 r.Z_nr12_07.pdf (61121 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.04.2007 r.Z_nr13_07.pdf (61318 B)2008-09-15
Opisw sprawie obciążenia służebnością drogową gruntu stanowiącego własność Gminy Wojaszówka w miejscowości Łączki Jagiellońskie.
Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.04.2007 r.Z_nr14_07.pdf (54544 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego.
Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.04.2007 r.Z_nr15_07.pdf (43968 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.04.2007 r.Z_nr16_07.pdf (43877 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.04.2007 r.Z_nr17_07.pdf (44085 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.04.2007 r.Z_nr18_07.pdf (44451 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.04.2007 r.Z_nr19_07.pdf (56021 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.04.2007 r.Z_nr20_07.pdf (71906 B)2008-09-15
Opisw sprawie ustalenia zasad utrzymania i korzystania z budynków użyteczności publicznej i związanych z tym opłat.
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.04.2007 r.Z_nr21_07.pdf (155352 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.04.2007 r.Z_nr22_07.pdf (58737 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.04.2007 r.Z_nr23_07.pdf (70466 B)2008-09-15
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.04.2007 r.Z_nr24_07.pdf (131522 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.05.2007 r.Z_nr25_07.pdf (132462 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.05.2007 r.Z_nr26_07.pdf (52449 B)2008-09-15
Opisw sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Odrzykoniu.
Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.05.2007 r.Z_nr27_07.pdf (51881 B)2008-09-15
Opisw sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.05.2007 r.Z_nr28_07.pdf (58948 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku zjawisk dotyczących wymarznięcia na terenie Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.05.2007 r.Z_nr29_07.pdf (133968 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.05.2007 r.Z_nr30_07.pdf (57637 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.05.2007 r.Z_nr31_07.pdf (57395 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przybówce.
Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.05.2007 r.Z_nr32_07.pdf (57755 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.05.2007 r.Z_nr33_07.pdf (57676 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Odrzykoniu.
Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.06.2007 r.Z_nr34_07.pdf (53506 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kasjera.
Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.06.2007 r.Z_nr35_07.pdf (146147 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.06.2007 r.Z_nr36_07.pdf (62126 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Wojaszówce w związku ze zmianą osoby na stanowisku kasjera UG.
Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.06.2007 r.Z_nr37_07.pdf (133123 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.07.2007 r.Z_nr38_07.pdf (117181 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.07.2007 r.Z_nr39_07.pdf (53266 B)2008-09-15
Opisw sprawie okularów ochronnych dla osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.07.2007 r.Z_nr40_07.pdf (51378 B)2008-09-15
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.07.2007 r.Z_nr41_07.pdf (96353 B)2008-09-15
Opisw sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Wojaszówce w ramach prac interwencyjnych.
Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.07.2007 r.Z_nr42_07.pdf (75061 B)2008-09-15
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.07.2007 r.Z_nr43_07.pdf (119021 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 44-K/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.08.2007 r.Z_nr44_K_07.pdf (63908 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż i oddawanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wojaszówka na cele związane z gospodarką rolna.
Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.08.2007 r.Z_nr45_07.pdf (59628 B)2008-09-15
Opisw sprawie ustalenia kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy.
Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.08.2007 r.Z_nr46_07.pdf (471112 B)2008-09-15
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za I półrocze 2007 r.
Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.08.2007 r.Z_nr47_07.pdf (151076 B)2008-09-15
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2007 r.
Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.08.2007 r.Z_nr48_07.pdf (86815 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.08.2007 r.Z_nr49_07.pdf (140556 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.08.2007 r.Z_nr50_07.pdf (59110 B)2008-09-15
Opisw sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do jednoosobowego działania.
Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.09.2007 r.Z_nr51_07.pdf (44899 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Zarządzenie Nr 52/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.09.2007 r.Z_nr52_07.pdf (146638 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 53/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2007 r.Z_nr53_07.pdf (72738 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Zarządzenie Nr 54/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2007 r.Z_nr54_07.pdf (53326 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zarządzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.10.2007 r.Z_nr55_07.pdf (58305 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania operatorów ds. informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.10.2007 r.Z_nr56_07.pdf (179477 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.10.2007 r.Z_nr57_07.pdf (60553 B)2008-09-15
Opisw sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wojaszówka w miejscowości Pietrusza Wola.
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.10.2007 r.Z_nr58_07.pdf (61233 B)2008-09-15
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów stanowiących własność Pani I.G. w miejscowości Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.10.2007 r.Z_nr59_07.pdf (59353 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadania "Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź".
Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.10.2007 r.Z_nr60_07.pdf (181819 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.10.2007 r.Z_nr61_07.pdf (90591 B)2008-09-15
Opisw sprawie przeprowadzenia treningu SWA na terenie gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2007 r.Z_nr62_07.pdf (173601 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2007 r.Z_nr63_07.pdf (53193 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Zespołu Spisowego w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 63/1/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2007 r.Z_nr63_1_07.pdf (62926 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2007 r.Z_nr64_07.pdf (156123 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.11.2007 r.Z_nr65_07.pdf (54750 B)2008-09-15
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie".
Zarządzenie Nr 66/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.11.2007 r.Z_nr66_07.pdf (53010 B)2008-09-15
Opisw sprawie projektu budżetu Gminy Wojaszówka na 2008 r.
Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.11.2007 r.Z_nr67_07.pdf (58271 B)2008-09-15
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntów stanowiących własność Pana J.W. w miejscowości Łączki Jagiellońskie.
Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.11.2007 r.z_nr68_07.pdf (171487 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 69/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.11.2007 r.Z_nr69_07.pdf (145134 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.11.2007 r.Z_nr70_07.pdf (92213 B)2008-09-15
Opisw sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zawartych w wystąpieniu Nr WK.610-41/5/2007r
Zarządzenie Nr 71/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.12.2007 r.Z_nr71_07.pdf (172599 B)2008-09-15
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2007 r.
Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.12.2007 r.Z_nr72_07.pdf (57776 B)2008-09-15
Opisw sprawie przyznania ekwiwalentu za używanie włanych przyborów do pisania dla celów służbowych.
Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2007 r.Z_nr73_07.pdf (66018 B)2008-09-15
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «