Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2013 rok
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 4.01.2013 r.Z_Nr1_2013.pdf (95832 B)2014-12-30
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowywanie jest przyznawane
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.01.2013 r.Z_Nr2_2013.pdf (628627 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.01.2013 r.Z_Nr3_2013.pdf (41685 B)2014-12-30
Opisw sprawie szczegółowego podziału wydatków na 2013 r.
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.01.2013 r.Z_Nr4_2013.pdf (64126 B)2014-12-30
Opisw sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 1.02.2013 r.Z_Nr5_2013.pdf (26477 B)2014-12-30
Opisw sprawie składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.02.2013 r.Z_Nr6_2013.pdf (297174 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.02.2013 r.Z_Nr7_2013.pdf (23689 B)2014-12-30
Opisw sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojaszówka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojaszówka.
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.03.2013 r.Z_Nr8_2013.pdf (334484 B)2014-12-30
Opisw sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego oraz ustalenia ich regulaminów.
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.03.2013 r.Z_Nr9_2013.pdf (1643926 B)2014-12-30
Opisw sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2012 r.
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.03.2013 r.Z_Nr10_2013.pdf (259119 B)2014-12-30
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2012 r.
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.03.2013 r.Z_Nr11_2013.pdf (1009446 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2013 r.Z_Nr12_2013.pdf (102520 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 3.04.2013 r.Z_Nr13_2013.pdf (143076 B)2014-12-30
Opisw sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przeszkoli prowadzonych przez Gminę Wojaszówka na rok szkolny 2013/2014
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.04.2013 r.Z_Nr14_2013.pdf (333548 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.04.2013 r.Z_Nr15_2013.pdf (313816 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 6.05.2013 r.Z_Nr16_2013.pdf (436276 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.06.2013 r.Z_Nr17_2013.pdf (147024 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.06.2013 r.Z_Nr18_2013.pdf (96086 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Bajdach
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.06.2013 r.Z_Nr19_2013.pdf (405469 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.06.2013 r.Z_Nr20_2013.pdf (826634 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 2.07.2013 r.Z_Nr21_2013.pdf (29489 B)2014-12-30
Opisw sprawie udzielenia pożyczki w 2013 r dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 2.07.2013 r.Z_Nr22_2013.pdf (28947 B)2014-12-30
Opisw sprawie udzielenia pożyczki w 2013 r dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 9.07.2013 r.Z_Nr23_2013.pdf (486336 B)2014-12-30
Opisw sprawie zakupu działki nr 1306/2 o pow. 0,0502 ha stanowiącej własność Państwa Anny i Romana Dec położonej w miejscowości Odrzykoń
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 9.07.2013 r.Z_Nr24_2013.pdf (486338 B)2014-12-30
Opisw sprawie zakupu działki nr 108/6 o pow. 0,0064 ha stanowiącej własność Pani Małgorzaty Gibadło położonej w miejscowości Wojkówka
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 9.07.2013 r.Z_Nr25_2013.pdf (53776 B)2014-12-30
Opisw sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wojaszówka
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 9.07.2013 r.Z_Nr26_2013.pdf (21884 B)2014-12-30
Opisw sprawie sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Wojaszówka w miejscowości Wojaszówka
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.07.2013 r.Z_Nr27_2013.pdf (29960 B)2014-12-30
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.07.2013 r.Z_Nr28_2013.pdf (30131 B)2014-12-30
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.07.2013 r.Z_Nr29_2013.pdf (30232 B)2014-12-30
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.07.2013 r.Z_Nr30_2013.pdf (21688 B)2014-12-30
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.07.2013 r.Z_Nr31_2013.pdf (450588 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.07.2013 r.Z_Nr34_2013.pdf (158685 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.07.2013 r.Z_Nr35_2013.pdf (29353 B)2014-12-30
Opisw sprawie udzielenia pożyczki w 2013 r dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.07.2013 r.Z_Nr36_2013.pdf (28577 B)2014-12-30
Opisw sprawie udzielenia pożyczki w 2013 r dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.08.2013 r.Z_Nr37_2013.pdf (1077526 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2013 r.Z_Nr38_2013.pdf (4172151 B)2014-12-30
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2013 r.Z_Nr39_2013.pdf (217199 B)2014-12-30
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2013 r.
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.08.2013 r.Z_Nr40_2013.pdf (250565 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 40/1/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 1.09.2013 r.Z_Nr40_1_2013.pdf (120250 B)2014-12-30
Opisw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z budynków użyteczności publicznej
Zarządzenie Nr 40/2/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 1.09.2013 r.Z_Nr40_2_2013.pdf (88101 B)2014-12-30
Opisw sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń i sprzętów
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 6.09.2013 r.Z_Nr41_2013.pdf (55321 B)2014-12-30
Opisw sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wojaszówce.
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 13.09.2013 r.Z_Nr42_2013.pdf (616947 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.09.2013 r.Z_Nr43_2013.pdf (130900 B)2014-12-30
Opisw sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy - 2014
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2013 r.Z_Nr44_2013.pdf (1100611 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.09.2013 r.Z_Nr45_2013.pdf (193794 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.10.2013 r.Z_Nr46_2013.pdf (25355 B)2014-12-30
Opisw sprawie powołania Komisji do zaopiniowania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.10.2013 r.Z_Nr47_2013.pdf (52487 B)2014-12-30
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż i oddawanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wojaszówka na cele związane z gospodarką rolną
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.10.2013 r.Z_Nr48_2013.pdf (498624 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.10.2013 r.Z_Nr49_2013.pdf (938278 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 8.11.2013 r.Z_Nr50_2013.pdf (590999 B)2014-12-30
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.11.2013 r.Z_Nr52_2013.pdf (4380114 B)2014-12-30
Opisw sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 r.
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.11.2013 r.Z_Nr53_2013.pdf (1235751 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.11.2013 r.Z_Nr54_2013.pdf (18583 B)2014-12-30
Opisw sprawie odwołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie Nr 54/1/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.11.2013 r.Z_Nr54_1_2013.pdf (22453 B)2014-12-30
Opisw sprawie cofnięcia upoważnień do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.11.2013 r.Z_Nr55_2013.pdf (27625 B)2014-12-30
Opisw sprawie składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.11.2013 r.Z_Nr56_2013.pdf (113357 B)2014-12-30
Opisw sprawie określenia przedmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.11.2013 r.Z_Nr58_2013.pdf (26050 B)2014-12-30
Opisw sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Stefanik - Sekretarzowi Gminy do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wojaszówka w zakresie gospodarowania mieniem, w tym zarządu mieniem.
Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.11.2013 r.Z_Nr59_2013.pdf (38467 B)2014-12-30
Opisw sprawie powierzenia spraw Pani Iwonie Stefanik - Sekretarzowi Gminy
Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.11.2013 r.Z_Nr60_2013.pdf (28607 B)2014-12-30
Opisw sprawie upoważnienia Pani Iwony Stefanik - Sekretarza Gminy do załatwiania spraw dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.11.2013 r.Z_Nr61_2013.pdf (764334 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.12.2013 r.Z_Nr62_2013.pdf (813088 B)2014-12-30
Opisw sprawie autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.12.2013 r.Z_Nr63_2013.pdf (2240396 B)2014-12-30
Opisw sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 16.12.2013 r.Z_Nr64_2013.pdf (2117387 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.12.2013 r.Z_Nr65_2013.pdf (1730053 B)2014-12-30
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «