Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2012 rok
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.01.2012 r.Z_Nr1_2012.pdf (92294 B)2013-07-31
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.01.2012 r.Z_Nr2_2012.pdf (606402 B)2013-07-31
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.01.2012 r.Z_Nr3_2012.pdf (49103 B)2013-07-31
Opisw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 6.02.2012 r.Z_Nr4_2012.pdf (171330 B)2013-07-31
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.02.2012 r.Z_Nr5_2012.pdf (51112 B)2013-07-31
Opisw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.03.2012 r.Z_Nr6_2012.pdf (175067 B)2013-07-31
Opisw sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ludzi i środowiska na terenie Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.03.2012 r.Z_Nr7_2012.pdf (264048 B)2013-07-31
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.03.2012 r.Z_Nr8_2012.pdf (30627 B)2013-07-31
Opisw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.03.2012 r.Z_Nr9_2012.pdf (325113 B)2013-07-31
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r.
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.03.2012 r.Z_Nr10_2012.pdf (2151832 B)2013-07-31
Opisw sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2011 r.
Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.03.2012 r.Z_Nr11_2012.pdf (4731248 B)2013-08-01
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2011 r.
Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.03.2012 r.Z_Nr12_2012.pdf (150263 B)2013-08-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.04.2012 r.Z_Nr13_2012.pdf (428358 B)2013-08-01
Opisw sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Bajdy
Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.04.2012 r.Z_Nr14_2012.pdf (195094 B)2013-08-01
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.04.2012 r.Z_Nr15_2012.pdf (305182 B)2013-08-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.04.2012 r.Z_Nr16_2012.pdf (59600 B)2013-08-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.04.2012 r.Z_Nr17_2012.pdf (274897 B)2013-08-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.04.2012 r.Z_Nr18_2012.pdf (39054 B)2013-08-01
Opisw sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.04.2012 r.Z_Nr19_2012.pdf (201550 B)2013-08-01
Opisw sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojaszówka na rok szkolny 2012/2013
Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.05.2012 r.Z_Nr20_2012.pdf (41208 B)2013-08-01
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Trybusa w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.05.2012 r.Z_Nr21_2012.pdf (40297 B)2013-08-01
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.05.2012 r.Z_Nr22_2012.pdf (40605 B)2013-08-01
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. S. Gałuszki w Przybówce
Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.05.2012 r.Z_Nr23_2012.pdf (39842 B)2013-08-01
Opisw sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. A. Fredry w Odrzykoniu
Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.05.2012 r.Z_Nr24_2012.pdf (48876 B)2013-08-01
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.05.2012 r.Z_Nr25_2012.pdf (31421 B)2013-08-01
Opiszmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wojaszówka nr 22/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. S. Gałuszki w Przybówce
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 10.05.2012 r.Z_Nr26_2012.pdf (30761 B)2013-08-01
Opiszmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wojaszówka nr 22/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. A. Fredry w Odrzykoniu
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 11.05.2012 r.Z_Nr27_2012.pdf (30674 B)2013-08-01
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2012 r.Z_Nr28_2012.pdf (37685 B)2013-08-01
Opisw sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych
Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.05.2012 r.Z_Nr29_2012.pdf (239773 B)2013-08-01
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.05.2012 r.Z_Nr30_2012.pdf (138049 B)2013-08-01
Opisw sprawie regulaminu udzielania dofinansowania zadań objętych gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.05.2012 r.Z_Nr31_2012.pdf (252100 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.06.2012 r.Z_Nr32_2012.pdf (28377 B)2013-08-02
Opisw sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.06.2012 r.Z_Nr33_2012.pdf (55435 B)2013-08-02
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2012 r.
Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.06.2012 r.Z_Nr34_2012.pdf (94645 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.06.2012 r.Z_Nr35_2012.pdf (29940 B)2013-08-02
Opisw sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.06.2012 r.Z_Nr37_2012.pdf (50163 B)2013-08-02
Opisw sprawie ustalenia kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy
Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.06.2012 r.Z_Nr38_2012.pdf (225580 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.06.2012 r.Z_Nr39_2012.pdf (305831 B)2013-08-02
Opis w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.07.2012 r.Z_Nr40_2012.pdf (29345 B)2013-08-02
Opisw sprawie powołania Komisji Socjalnej
Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.07.2012 r.Z_Nr41_2012.pdf (21330 B)2013-08-02
Opisw sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.07.2012 r.Z_Nr42_2012.pdf (180186 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.07.2012 r.Z_Nr43_2012.pdf (34538 B)2013-08-02
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.07.2012 r.Z_Nr44_2012.pdf (897611 B)2013-08-02
Opisw sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.08.2012 r.Z_Nr45_2012.pdf (204854 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2012 r.Z_Nr46_2012.pdf (5008298 B)2013-08-02
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.
Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.08.2012 r.Z_Nr47_2012.pdf (331370 B)2013-08-02
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji Kultury za I półrocze 2012 r.
Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.09.2012 r.Z_Nr48_2012.pdf (26901 B)2013-08-02
Opiszmieniające zarządzenie własne Wójta Gminy Wojaszówka Nr 41/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.09.2012 r.Z_Nr49_2012.pdf (156258 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.09.2012 r.Z_Nr50_2012.pdf (165752 B)2013-08-02
Opisw sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy
Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.09.2012 r.Z_Nr51_2012.pdf (329781 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2012 r.Z_Nr52_2012.pdf (332791 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2012 r.Z_Nr53_2012.pdf (39514 B)2013-08-02
Opisw sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2012 r.Z_Nr54_2012.pdf (24333 B)2013-08-02
Opisw sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.09.2012 r.Z_Nr55_2012.pdf (24107 B)2013-08-02
Opisw sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.10.2012 r.Z_Nr56_2012.pdf (20234 B)2013-08-02
Opisw sprawie wyznaczenia dla pracowników Urzędu Gminy w Wojaszówce dnia pracy w sobotę
Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.10.2012 r.Z_Nr57_2012.pdf (212680 B)2013-08-02
Opisw sprawie utworzenia Świetlic Wiejskich oraz ustalenia ich regulaminów
Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 09.10.2012 r.Z_Nr58_2012.pdf (28846 B)2013-08-02
Opisw sprawie powołania Komisji do zaopiniowania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.10.2012 r.Z_Nr59_2012.pdf (24110 B)2013-08-02
Opisw sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wojaszówka w miejscowości Odrzykoń
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.10.2012 r.Z_Nr60_2012.pdf (201661 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 24.10.2012 r.Z_Nr61_2012.pdf (57093 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.10.2012 r.Z_Nr62_2012.pdf (27539 B)2013-08-02
Opisw sprawie zakupu działki nr 1242/4 o pow 0,1151 ha w miejscowości Odrzykoń
Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.10.2012 r.Z_Nr63_2012.pdf (556933 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.11.2012 r.Z_Nr64_2012.pdf (79353 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2012 r.Z_Nr65_2012.pdf (2754214 B)2013-08-02
Opisw sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2012 r.Z_Nr66_2012.pdf (3499051 B)2013-08-02
Opisw sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2012 r.Z_Nr67_2012.pdf (34734 B)2013-08-02
Opisw sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadanie pn "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie"
Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.11.2012 8.Z_Nr68_2012.pdf (560097 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.11.2012 r.Z_Nr69_2012.pdf (606315 B)2013-08-02
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu w miejscowości Wojaszówka
Zarządzenie Nr 69/1/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2012 r.Z_Nr69_1_2012.pdf (27650 B)2013-08-02
Opisw sprawie sprzedaży w drodze publicznego przetargu nieogranicznego nieruchomości gruntowej położonej w Wojkówce
Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.11.2012 r.Z_Nr70_2012.pdf (102693 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.12.2012 r.Z_Nr71_2012.pdf (489473 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr72/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.12.2012 r.Z_Nr72_2012.pdf (2674594 B)2013-08-02
Opisw sprawie autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.12.2012 r.Z_Nr73_2012.pdf (2468133 B)2013-08-02
Opisw sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.
Zarządzenie Nr74/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 12.12.2012 r.Z_Nr74_2012.pdf (662039 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr75/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.12.2012 r.Z_Nr75_2012.pdf (335701 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej
Zarządzenie Nr76/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.12.2012 r.Z_Nr76_2012.pdf (30438 B)2013-08-02
Opisw sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytuł umów stanowiących przedsięwzięcia
Zarządzenie Nr77/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 28.12.2012 r.Z_Nr77_2012.pdf (417900 B)2013-08-02
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
Zarządzenie Nr78/2012 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.12.2012 r.Z_Nr78_2012.pdf (323014 B)2013-08-02
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «