Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Zarządzenia Wójta Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy Wojaszówka - 2011 rok
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.01.2011 r.Z_Nr1_2011.pdf (626364 B)2013-07-04
Opisw sprawie autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.01.2011 r.Z_Nr2_2011.pdf (2381606 B)2013-07-04
Opisw sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 2/1/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.01.2011 r.Z_Nr2_1_2011.pdf (448233 B)2013-07-04
Opisw sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wojaszówka dla projektu "Utworzenie publicznego dostępu do Internetu przy Gminnym Centrum w Odrzykoniu"
Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.01.2011 r.Z_Nr3_2011.pdf (2318425 B)2013-07-04
Opisw sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.01.2011 r.Z_Nr4_2011.pdf (134636 B)2013-07-04
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn."Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.01.2011 r.Z_Nr5_2011.pdf (644133 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.01.2011 r.Z_Nr6_2011.pdf (522657 B)2013-07-04
Opisw sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Wojaszówka
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.01.2011 r.Z_Nr7_2011.pdf (100642 B)2013-07-04
Opisw sprawie ustalenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.02.2011 r.Z_Nr8_2011.pdf (20076 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania operatora ds. informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wojaszówka, w okręgu Nr 5
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.02.2011 r.Z_Nr9_2011.pdf (49577 B)2013-07-04
Opisw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2011 r.Z_Nr10_2011.pdf (33596 B)2013-07-04
Opisw sprawie udzielenia pożyczki w 2011 r dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.02.2011 r.Z_Nr11_2011.pdf (145224 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.02.2011 r.Z_Nr12_2011.pdf (21465 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.02.2011 rZ_Nr13_2011.pdf (39271 B)2013-07-04
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.02.2011 r.Z_Nr14_2011.pdf (3036945 B)2013-07-04
Opisw sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.03.2011 r.Z_Nr15_2011.pdf (19688 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej, w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.03.2011 r.Z_Nr16_2011.pdf (372438 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.03.2011 r.Z_Nr17_2011.pdf (492389 B)2013-07-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.03.2011 r.Z_Nr18_2011.pdf (24888 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej, w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.03.2011 r.Z_Nr19_2011.pdf (4793532 B)2013-07-04
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka za 2010 r.
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.03.2011 r.Z_Nr20_2011.pdf (2142805 B)2013-07-04
Opisw sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Wojaszówka za 2010 r.
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.03.2011 r.Z_Nr21_2011.pdf (265104 B)2013-07-04
Opisw sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2010 r.
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.03.2011 r.Z_Nr22_2011.pdf (136178 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.03.2011 r.Z_Nr24_2011.pdf (49524 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.03.2011 r.Z_Nr25_2011.pdf (59734 B)2013-07-04
Opisw sprawie ustalenia zadań i trybu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.04.2011 r.Z_Nr26_2011.pdf (111154 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.04.2011 r.Z_Nr27_2011.pdf (208792 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.04.2011 r.Z_Nr28_2011.pdf (40880 B)2013-07-04
Opisw sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Wojaszówka na 2011 r.
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.04.2011 r.Z_Nr29_2011.pdf (36506 B)2013-07-04
Opisw sprawie o przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.04.2011 r.Z_Nr30_2011.pdf (36870 B)2013-07-04
Opisw sprawie o przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.05.2011 r.Z_Nr31_2011.pdf (60997 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.05.2011 r.Z_Nr32_2011.pdf (51922 B)2013-07-04
Opisw sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 20.05.2011 r.Z_Nr33_2011.pdf (381403 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.05.2011 r.Z_Nr34_2011.pdf (19731 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadania Remont nawierzchni dróg gminnych uszkodzonych przez powódź
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.06.2011 r.Z_Nr35_2011.pdf (124331 B)2013-07-04
Opisw sprawie ustalenia zasad utrzymywania i korzystania z budynków użyteczności publicznej i związanych z tym opłat
Zarządzenie Nr 36/1/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.06.2011 r.Z_Nr36_1_2011.pdf (18433 B)2013-07-04
Opisw sprawie wskazania osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Zarządzenie Nr 36/2/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.06.2011 r.Z_Nr36_2_2011.pdf (46343 B)2013-07-04
Opisw sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia niektórych spraw gminy
Zarządzenie Nr 36/3/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.06.2011 r.Z_Nr36_3_2011.pdf (29746 B)2013-07-04
Opisw sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.06.2011 r.Z_Nr37_2011.pdf (24578 B)2013-07-04
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Impreza sportowa Turniej piłki nożnej - Powitanie Lata"
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.06.2011 r.2013-07-04
Opisw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.06.2011 r.Z_Nr39_2011.pdf (153301 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.06.2011 r.Z_Nr40_2011.pdf (96327 B)2013-07-04
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.06.2011 r.Z_Nr41_2011.pdf (123479 B)2013-07-04
Opisw sprawie z wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2011 r.Z_Nr42_2011.pdf (91301 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.2011 r.Z_Nr43_2011.pdf (269127 B)2013-07-04
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.07.2011 r.Z_Nr44_2011.pdf (30276 B)2013-07-04
Opisw sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w gminie Wojaszówka
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 04.07.2011 r.Z_Nr45_2011.pdf (26098 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania komisji odbiorowej zadań
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 06.07.2011 r.Z_Nr46_2011.pdf (33475 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 07.07.2011 r.Z_Nr47_2011.pdf (208396 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.07.2011 r.Z_Nr48_2011.pdf (66389 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.07.2011 r.Z_Nr49_2011.pdf (35050 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 26.07.2011 r.Z_Nr50_2011.pdf (143161 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 05.08.2011 r.Z_Nr51_2011.pdf (178027 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 18.08.2011 r.Z_Nr52_2011.pdf (27568 B)2013-07-04
Opisw sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wojaszówka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.08.2011 r.Z_Nr53_2011.pdf (42212 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 25.08.2011 r.Z_Nr54_2011.pdf (35907 B)2013-07-04
Opisw sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.08.2011 r.Z_Nr55_2011.pdf (4489509 B)2013-07-04
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Wojaszówka i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.08.2011 r.Z_Nr56_2011.pdf (301907 B)2013-07-04
Opisw sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2011 r.
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.08.2011 r.Z_Nr57_2011.pdf (104701 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.09.2011 r.Z_Nr58_2011.pdf (23236 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.09.2011 r.Z_Nr59_2011.pdf (29016 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 02.09.2011 r.Z_Nr60_2011.pdf (47160 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.09.2011 r.Z_Nr61_2011.pdf (346848 B)2013-07-04
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.09.2011 r.Z_Nr63_2011.pdf (117616 B)2013-07-04
Opisw sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27.09.2011 r.Z_Nr66_2011.pdf (208947 B)2013-07-04
Opisw sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 03.10.2011 r.Z_Nr68_2011.pdf (33791 B)2013-07-04
Opisw sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17.10.2011 r.Z_Nr70_2011.pdf (85315 B)2013-07-04
Opisw sprawie przeprowadzenia treningu SWA na terenie gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 19.10.2011 r.Z_Nr71_2011.pdf (27830 B)2013-07-04
Opisw sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu stanowiącego własność Pana Józefa Matłosza
Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.10.2011 r.Z_Nr72_2011.pdf (23888 B)2013-07-05
Opisw sprawie sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Wojaszówka w miejscowości Odrzykoń
Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 31.10.2011 r.Z_Nr73_2011.pdf (411822 B)2013-07-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 14.11.2011 r.Z_Nr75_2011.pdf (3422099 B)2013-07-05
Opisw sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok
Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2011 r.Z_Nr76_2011.pdf (30020 B)2013-07-05
Opisw sprawie powołania Komisji do zaopiniowania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 15.11.2011 r.Z_Nr77_2011.pdf (34419 B)2013-07-05
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn."Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie"
Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.11.2011 r.Z_Nr78_2011.pdf (496606 B)2013-07-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.11.2011 r.Z_Nr80_2011.pdf (24246 B)2013-07-05
Opiszmieniające zakres powierzonych spraw Zastępcy Wójta
Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.11.2011 r.Z_Nr81_2011.pdf (202221 B)2013-07-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.12.2011 r.Z_Nr82_2011.pdf (72392 B)2013-07-05
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż i oddawanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wojaszówka na cele związane z gospodarką rolną
Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.12.2011 r.Z_Nr83_2011.pdf (34501 B)2013-07-05
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia komunalizacji majątku stanowiącego własność Gminy Wojaszówka na cele związane z gospodarką nieruchomościami
Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 01.12.2011 r.Z_Nr84_2011.pdf (32220 B)2013-07-05
Opisw sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia szacunku majątku stanowiącego własność Gminy Wojaszówka na cele związane z gospodarką nieruchomościami
Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 08.12.2011 r.Z_Nr86_2011.pdf (26537 B)2013-07-05
Opisw sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 21.12.2011 r.Z_Nr88_2011.pdf (25791 B)2013-07-05
Opisw sprawie sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Wojaszówka w miejscowości Wojkówka
Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.12.2011 r.Z_Nr89_2011.pdf (27094 B)2013-07-05
Opisw sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn."Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka
Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 22.12.2011 r.Z_Nr90_2011.pdf (24014 B)2013-07-05
Opisw sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Wojaszówce
Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23.12.2011 r.Z_Nr91_2011.pdf (140825 B)2013-07-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 29.12.2011 r.Z_Nr92_2011.pdf (581982 B)2013-07-05
Opisw sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 30.12.2011 r.Z_Nr93_2011.pdf (279902 B)2013-07-05
Opisw sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wojaszówka
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «