Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postepowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej"
ObwieszczenieOBWIESZCZENIE_PGN_07_2015.docx (13386 B)2015-07-20
Opiso przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postepowania z udziałem społeczeństwa dla dokumentu pn. „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne (PGN dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno)” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «