Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Dodatki mieszkaniowe
Dąbrowski AndrzejInspektor
Adrespokój nr 5
Telefon0-13 43 850-16
Fax0-13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGOWniosek_dodatek_mieszkaniowy.pdf (37168 B)2010-02-10
OpisDodatek mieszkaniowy może otrzymać osoba spełniająca jednocześnie trzy warunki - wymogi ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734 z późn. zm.):

1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (akt notarialny, postanowienie sądowe o spadku, wypis pełny z rejestru gruntów),

2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza wysokości określonych w ustawie,

3. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza parametrów określonych w ustawie.
DEKLARACJA WYSOKOŚCI DOCHODÓWDeklaracja_wysokosci_dochodow.pdf (35554 B)2010-02-10
Opis
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Zaswiadczenie.pdf (16869 B)2010-02-10
Opis
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJOswiadczenie.pdf (16239 B)2010-02-10
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ (Oswiadczenie.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-10 11:13
2Dodano załącznik ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH (Zaswiadczenie.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-10 11:12
3Dodano załącznik DEKLARACJA WYSOKOŚCI DOCHODÓW (Deklaracja_wysokosci_dochodow.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-10 11:11
4Zmieniono załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGOŚnieżek Tomasz2010-02-10 10:52
5Zmieniono załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGOŚnieżek Tomasz2010-02-10 10:29
6Zmieniono załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGOŚnieżek Tomasz2010-02-10 10:06
7Dodano załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO (Wniosek_dodatek_mieszkaniowy.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-10 09:39
8Usunięto załącznik: WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Śnieżek Tomasz2010-02-10 09:39
9Dodano załącznik WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO ()Śnieżek Tomasz2010-02-10 09:18
10Usunięto załącznik: Śnieżek Tomasz2010-02-10 08:49
11Usunięto załącznik: Śnieżek Tomasz2010-02-10 08:49
12Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-01-15 09:23
13Zmieniono osobę: Dąbrowski AndrzejSkalski Paweł2008-03-18 22:07
14Zmieniono osobę: Dąbrowski AndrzejSkalski Paweł2008-03-18 22:01
15Zmieniono załącznik Skalski Paweł2005-04-27 12:31
16Dodano załącznik (deklar dod mieszk.rtf)Skalski Paweł2005-04-26 11:03
17Usunięto załącznik: Skalski Paweł2005-04-26 11:02
18Zmieniono załącznik Skalski Paweł2005-04-26 11:02
19Dodano załącznik (wniosekdodmieszk.doc)Skalski Paweł2005-04-26 11:01
20Zmieniono załącznik Skalski Paweł2005-04-26 11:01
21Zmieniono załącznik Skalski Paweł2005-04-22 14:27
22Dodano załącznik Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na gruntach nie stanowiących działki leśnej. ()Skalski Paweł2005-04-22 09:36
23Dopisano dane adresoweSkalski Paweł2005-04-22 09:10
24Zmieniono osobę: Gałuszka Zbigniew Skalski Paweł2005-04-22 09:02
25Dodano osobę: Gałuszka Zbigniew Skalski Paweł2005-04-22 09:01
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «