Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Dodatki mieszkaniowe
Dąbrowski AndrzejInspektor
Adrespokój nr 5
Telefon0-13 43 850-16
Fax0-13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGOWniosek_dodatek_mieszkaniowy.pdf (37168 B)2010-02-10
OpisDodatek mieszkaniowy może otrzymać osoba spełniająca jednocześnie trzy warunki - wymogi ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734 z późn. zm.):

1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (akt notarialny, postanowienie sądowe o spadku, wypis pełny z rejestru gruntów),

2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza wysokości określonych w ustawie,

3. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza parametrów określonych w ustawie.
DEKLARACJA WYSOKOŚCI DOCHODÓWDeklaracja_wysokosci_dochodow.pdf (35554 B)2010-02-10
Opis
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Zaswiadczenie.pdf (16869 B)2010-02-10
Opis
OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJOswiadczenie.pdf (16239 B)2010-02-10
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «