Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Ochrona środowiska
Zapłata MonikaInspektor
Adrespokój nr 4
Telefon0-13 43 850 16
Fax0-13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCIwniosek_usuniecie_drzew.pdf (25187 B)2010-02-03
OpisZezwolenie na usuwanie drzew i krzewów wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo lub krzew.

Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości, z wyłączeniem drzew lub krzewów:
- w lasach,
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
- na plantacjach drzew i krzewów,
- których wiek nie przekracza 5 lat,

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów są zwolnione z opłaty skarbowej.
Zajdel Marta Inspektor
Adrespokój nr 4
Telefon(0-13) 43-850-16
Fax(0-13) 43-852-25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIAwydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.pdf (27381 B)2010-02-09
OpisDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (formularz do pobrania) należy dołączyć:
- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmującej obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć, dla których jest on wymagany obligatoryjnie,
- informację o przedsięwzięciu zgodnie z art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska w przypadu, gdy raport dla danego przedsięwzięcia może być wymagany oraz w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Opłata skarbowa:
- od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł,
- od przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 105 zł,
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.


Rejestr zmian
1Zmieniono osobę: Zapłata MonikaŚnieżek Tomasz2013-11-12 12:55
2Zmieniono osobę: Zapłata MonikaŚnieżek Tomasz2013-11-12 12:54
3Zmieniono załącznik DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIAŚnieżek Tomasz2010-02-09 10:48
4Zmieniono załącznik DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIAŚnieżek Tomasz2010-02-09 10:39
5Zmieniono załącznik DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIAŚnieżek Tomasz2010-02-09 10:17
6Dopisano dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-09 10:11
7Dodano osobę: Zajdel Marta Śnieżek Tomasz2010-02-09 10:10
8Zmieniono załącznik WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCIŚnieżek Tomasz2010-02-03 13:23
9Zmieniono załącznik WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCIŚnieżek Tomasz2010-02-03 13:09
10Zmieniono osobę: Stachowicz Adam Śnieżek Tomasz2010-02-03 12:59
11Dodano załącznik WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI (wniosek_usuniecie_drzew.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 12:59
12Usunięto załącznik: Wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na gruntach nie stanowiących działki leśnej. Śnieżek Tomasz2010-02-03 12:58
13Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-01-15 09:22
14Zmieniono załącznik Wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na gruntach nie stanowiących działki leśnej.Skalski Paweł2008-06-02 13:55
15Zmieniono osobę: Stachowicz Adam Skalski Paweł2008-03-18 22:02
16Zmieniono osobę: Zajdel Marta Skalski Paweł2008-03-18 22:02
17Zmieniono załącznik Wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na gruntach nie stanowiących działki leśnej.Skalski Paweł2006-08-09 13:52
18Zmieniono załącznik Wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na gruntach nie stanowiących działki leśnej.Skalski Paweł2006-08-09 13:44
19Zmieniono załącznik Wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na gruntach nie stanowiących działki leśnej.Skalski Paweł2005-04-27 10:21
20Dodano załącznik Wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na gruntach nie stanowiących działki leśnej. ()Skalski Paweł2005-04-22 09:00
21Dopisano dane adresoweSkalski Paweł2005-04-22 08:22
22Dodano osobę: Stachowicz Adam Skalski Paweł2005-04-22 08:16
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «