Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Ochrona środowiska
Zapłata MonikaInspektor
Adrespokój nr 4
Telefon0-13 43 850 16
Fax0-13 43 852 25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCIwniosek_usuniecie_drzew.pdf (25187 B)2010-02-03
OpisZezwolenie na usuwanie drzew i krzewów wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo lub krzew.

Konieczność uzyskania zezwolenia dotyczy drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości, z wyłączeniem drzew lub krzewów:
- w lasach,
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
- na plantacjach drzew i krzewów,
- których wiek nie przekracza 5 lat,

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów są zwolnione z opłaty skarbowej.
Zajdel Marta Inspektor
Adrespokój nr 4
Telefon(0-13) 43-850-16
Fax(0-13) 43-852-25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIAwydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.pdf (27381 B)2010-02-09
OpisDo wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (formularz do pobrania) należy dołączyć:
- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmującej obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć, dla których jest on wymagany obligatoryjnie,
- informację o przedsięwzięciu zgodnie z art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska w przypadu, gdy raport dla danego przedsięwzięcia może być wymagany oraz w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Opłata skarbowa:
- od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł,
- od przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 105 zł,
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «