Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Ewidencja działalności gospodarczej
Stachowicz Adam Podinspektor
Adres38 - 471 Wojaszówka 115, pokój nr 4
Telefon(0-13) 43-850-16
Fax(0-13) 43-852-25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek EDG_zal_instr.pdf (5175105 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej.
ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek EDG_zal_instr.pdf (5175105 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej.
ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek_EDG_inst.pdf (3159591 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek_EDG_inst.pdf (3159591 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek_EDG_inst.pdf (3159591 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJwniosek_duplikat.pdf (23384 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Opłata skarbowa - 5 złotych od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHwniosek_zezw_jednoraz_sprz.pdf (33157 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawaz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu.
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHwn_zezwolenie.pdf (28509 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawaz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Opłata za korzystanie z zezwolenia:
1. Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł za zezwolenie do 4,5% alkoholu oraz piwo;
- 525 zł za zezwolenie powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2.100 zł za zewzolenie powyżej 18% alkoholu.

2. Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

3. Opłata winna być wnoszona na konto Urzędu Gminy lub w kasie urzędu w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHwniosek_zaswiadczenie.pdf (27626 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawaz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Opłata skarbowa: 17 zł za wydanie zaświadczenia. Dotyczy pojedynczego punktu sprzedaży.


Rejestr zmian
1Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-04 10:23
2Zmieniono załącznik ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHŚnieżek Tomasz2010-02-03 12:41
3Zmieniono załącznik WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJŚnieżek Tomasz2010-02-03 12:40
4Dodano załącznik ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (wn_zezwolenie.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 12:06
5Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-03 12:00
6Dodano załącznik ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (wniosek_zezw_jednoraz_sprz.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 11:52
7Zmieniono załącznik WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJŚnieżek Tomasz2010-02-03 11:42
8Dodano załącznik WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (wniosek_duplikat.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 11:40
9Zmieniono załącznik ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJŚnieżek Tomasz2010-02-03 10:47
10Zmieniono załącznik WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJŚnieżek Tomasz2010-02-03 10:46
11Zmieniono załącznik ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJŚnieżek Tomasz2010-02-03 10:46
12Zmieniono załącznik ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJŚnieżek Tomasz2010-02-03 10:46
13Zmieniono załącznik WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJŚnieżek Tomasz2010-02-03 10:45
14Dodano załącznik ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Wniosek_EDG_inst.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 10:43
15Dodano załącznik WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Wniosek_EDG_inst.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 10:41
16Dodano załącznik ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Wniosek_EDG_inst.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 10:38
17Dodano załącznik ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Wniosek EDG_zal_instr.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 10:32
18Dodano załącznik WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Wniosek EDG_zal_instr.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 10:30
19Dopisano dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-03 10:28
20Dodano osobę: Stachowicz Adam Śnieżek Tomasz2010-02-03 10:26
21Usunięto załącznik: WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Śnieżek Tomasz2010-02-03 10:25
22Dodano załącznik WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ()Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:40
23Usunięto osobę: Stachowicz Adam Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:32
24Usunięto adres Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:32
25Usunięto załącznik: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:32
26Usunięto załącznik: Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:32
27Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plik do pobrania. Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:32
28Usunięto załącznik: Wykreślenie działalności z ewidencji - plik do pobrania. Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:32
29Usunięto załącznik: Zmiana wpisu - plik do pobrania. Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:32
30Dodano załącznik Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Instrukcja.pdf)Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:16
31Usunięto załącznik: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - plik do pobrania. Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:14
32Zmieniono załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - plik do pobrania.Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:14
33Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-03 09:09
34Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-03 09:09
35Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-02-03 09:09
36Zmieniono osobę: Stachowicz Adam Śnieżek Tomasz2010-02-03 09:08
37Zmieniono dane adresoweŚnieżek Tomasz2010-01-15 09:15
38Zmieniono załącznik Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Skalski Paweł2008-06-02 13:53
39Zmieniono załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plik do pobrania.Skalski Paweł2008-06-02 13:51
40Zmieniono dane adresoweSkalski Paweł2005-03-30 14:03
41Zmieniono załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plik do pobrania.Skalski Paweł2005-03-30 14:02
42Zmieniono załącznik Wykreślenie działalności z ewidencji - plik do pobrania.Skalski Paweł2005-03-30 14:01
43Zmieniono załącznik Zmiana wpisu - plik do pobrania.Skalski Paweł2005-03-30 14:01
44Zmieniono załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - plik do pobrania.Skalski Paweł2005-03-30 14:00
45Dodano załącznik Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. ()Skalski Paweł2005-03-30 13:59
46Zmieniono załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Skalski Paweł2005-03-30 13:55
47Dodano załącznik (zezwalkohol.doc)Skalski Paweł2005-03-30 12:50
48Zmieniono załącznik Wykreślenie działalności z ewidencji.Skalski Paweł2005-03-30 12:35
49Dodano załącznik Wykreślenie działalności z ewidencji. ()Skalski Paweł2005-03-30 12:35
50Zmieniono załącznik Zmiana wpisu.Skalski Paweł2005-03-30 12:32
51Zmieniono załącznik Zmiana wpisu - plik do pobrania.Skalski Paweł2005-03-30 11:56
52Zmieniono załącznik Zmiana wpisu - plik do pobrania.Skalski Paweł2005-03-30 11:52
53Dodano załącznik Zmiana wpisu - plik do pobrania. ()Skalski Paweł2005-03-30 11:51
54Zmieniono załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczejSkalski Paweł2005-03-30 11:50
55Zmieniono załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczejSkalski Paweł2005-03-30 11:26
56Zmieniono załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczejSkalski Paweł2005-03-30 11:06
57Zmieniono załącznik Wpis do ewidencji działalności gospodarczejSkalski Paweł2005-03-30 11:02
58Dodano załącznik unj7u7j (dzgosp01.htm)Skalski Paweł2005-03-30 10:58
59Dopisano dane adresoweSkalski Paweł2005-03-30 09:36
60Dodano osobę: Stachowicz Adam Skalski Paweł2005-03-30 09:35
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «