Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Załatwianie spraw w Urzędzie

Ewidencja działalności gospodarczej
Stachowicz Adam Podinspektor
Adres38 - 471 Wojaszówka 115, pokój nr 4
Telefon(0-13) 43-850-16
Fax(0-13) 43-852-25
E-mailurzad@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek EDG_zal_instr.pdf (5175105 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej.
ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek EDG_zal_instr.pdf (5175105 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie skarbowej.
ZAWIESZENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek_EDG_inst.pdf (3159591 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek_EDG_inst.pdf (3159591 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWniosek_EDG_inst.pdf (3159591 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJwniosek_duplikat.pdf (23384 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Opłata skarbowa - 5 złotych od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHwniosek_zezw_jednoraz_sprz.pdf (33157 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawaz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na konto Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu.
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHwn_zezwolenie.pdf (28509 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawaz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Opłata za korzystanie z zezwolenia:
1. Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
- 525 zł za zezwolenie do 4,5% alkoholu oraz piwo;
- 525 zł za zezwolenie powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2.100 zł za zewzolenie powyżej 18% alkoholu.

2. Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim naliczana jest na podstawie złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

3. Opłata winna być wnoszona na konto Urzędu Gminy lub w kasie urzędu w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku.
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHwniosek_zaswiadczenie.pdf (27626 B)2010-02-03
OpisPodstawa prawna: ustawaz dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Opłata skarbowa: 17 zł za wydanie zaświadczenia. Dotyczy pojedynczego punktu sprzedaży.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «