Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Dostęp do informacji publicznej

Informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek. Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wnios
Skalski PawełReferent
Adrespokój nr 10
Telefon0 13 43 850 16
Fax0 13 43 852 25
E-mailpawelskalski@poczta.fm
WWWwww.wojaszowka.pl
2005-03-30
OpisUdostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem
udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
(Ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
wniosek.doc (33280 B)2005-03-30
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «