Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzija AnnaKierownik
Adres38-471 Wojaszówka
Telefon43-852-26
E-mailgops@wojaszowka.pl
------------------ ( B)2003-07-10
OpisUtworzony na podstawie Uchwały Nr XI/42/90 Gminnej Rady Narodowej w Wojaszówce z dnia 27.02.1990 r.

Statut GOPS zatwierdzony Uchwałą Nr X/46/95 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 30.06.1995 r.

Realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone z administracji rządowej określone ustawą o pomocy społecznej, rządowymi programami, a także zadania wynikające z innych ustaw, mające na celu ochronę osób i rodzin.

GOPS prowadzi:
1. Rejestr skarg i wniosków.
2. Rejestr korespondencji.
3. Zbiór danych o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «