Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Ochrona środowiska
Liczba pozycji: 7
1.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o mozliwości zapoznania się z projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki nad Wojkówką PLH180051
2.Obwieszczenie - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gaazociągu pomiedzy Polską a Słowacją
3.Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
4.Warunki udzielania zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Wojaszówka
6.Plan gospodarki odpadami
7.Program ochrony środowiska dla gminy Wojaszówka
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «