Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2014 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Przebudowa drogi gminnej Nr 115178R w miejscowości Bajdy „Koło CPN” w km 0+000 – 1+055
Ogłoszenie o zamówieniu20140808095303055.pdf (256553 B)2014-08-08
Opis
SIWZ20140808095348906.pdf (1465901 B)2014-08-08
Opis
Przedmiar robót20140808095405851.pdf (135390 B)2014-08-08
Opis
Projekt techniczny uproszczony20140808095428991.pdf (355953 B)2014-08-08
Opis
Załącznikizal_dr_bajdy_cpn.rar (134604 B)2014-08-08
Opis
Skalski PawełInspektor
Adres38-471 Wojaszówka 115
Telefon13 43-850-16
Fax13 43-852-25
E-mailzamowienia@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Oświadczenie o spełnainiu warunków udziału w postępowaniuOSWIADCZENIE.docx (19694 B)2014-08-19
Opis
Zaktualizowany wzór umowyROZDZIAL III Projekt umowy_Bajdy.docx (46956 B)2014-08-21
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «