Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2013 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
Ogłoszenie o zamówieniuogloszenie kredyt.pdf (364550 B)2013-11-22
Opis
SIWZsiwz kredyt.pdf (700025 B)2013-11-22
Opis
ZałącznikiZalaczniki kredyt.rar (6590150 B)2013-11-22
Opis
Wajda Marek Inspektor
Adres38-471 Wojaszówka 115
Telefon13 43-850-16
Fax13 43-852-25
E-mailzamowienia@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Pytanie wraz z odpowiedziąPytanie nr 1 bank.pdf (34198 B)2013-11-27
Opis
Pytania wraz z odpowiedziamipytanie nr 2 bank.pdf (106245 B)2013-11-27
Opis
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowejopinie regionalna.pdf (1355930 B)2013-11-27
Opis
Pytania wraz z odpowiedziamipytanie nr 3 wszyscy.pdf (212119 B)2013-11-28
Opis
Pytania wraz z odpowiedziamipytanie 4 wszyscy.pdf (83530 B)2013-11-28
Opis
Kwartalne sprawozdanieKwartalne sprawozdanie.pdf (548663 B)2013-11-28
Opis
Załącznik nr 1Zalacznik nr 1 do odpowiedzi.pdf (63225 B)2013-11-28
Opis
Załącznik nr 2: Informacja o stanie zadłużenia 20131129101516903.pdf (69357 B)2013-11-29
Opis
Poprawiony wzór umowy20131129120150556.pdf (189151 B)2013-11-29
Opis
Pytanie wraz z odpowiedzią20131129140317029.pdf (55390 B)2013-11-29
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «