Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2013 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WOJASZÓWKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf (857996 B)2013-01-09
Opis
Ogłoszenie o Zamówieniu ogloszenie o zamowieniu oczyszczalnia.pdf (700876 B)2013-01-09
Opis
Dokumentacja budowlana, przedmiary robót, załączniki------------------ ( B)2013-01-09
Opispobierz plik
Skalski PawełInspektor
Adres38-471 Wojaszówka 115
Telefon13 43-850-16
Fax13 43-852-25
E-mailzamowienia@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Przedmiary aktualnie obowiązujące Przedmiary uaktualnione.rar (1413827 B)2013-01-11
OpisZałączono uaktualnione przedmiary robót do postępowania (omyłkowo załączono etap II rozbudowy oczyszczalni który został usunięty)
Pytania i odpowiedzi pyt i odpow.pdf (240811 B)2013-01-15
Opis
Zmiany w SIWZ Zmieniona SIWZ.pdf (47141 B)2013-01-15
Opis
Wzór umowy po zmianach zal_3_PROJEKT_UMOWY_uaktualniony.docx (30572 B)2013-01-15
Opis
Pytanie i odpowiedź nr 1 pyt nr 1.pdf (37912 B)2013-01-18
Opis
Pytanie i odpowiedź nr 2 pyt nr 2.pdf (41778 B)2013-01-18
Opis
Schemat rozdzielni głównej i R1sche wojasz rozdzielnia glowna i R1.pdf (183355 B)2013-01-18
Opis
Pytanie i odpowiedź nr 3 pyt 3.pdf (36457 B)2013-01-18
Opis
Pytanie i odpowiedzi nr 4pyt nr 4.pdf (503256 B)2013-01-18
Opis
Pozwolenia, operaty, warunki, opinie, decyzjeDokumentacjapozwolenia.rar (6659042 B)2013-01-18
Opis
Specyfikacja samochodu, ciągnika, przyczepySpecyfikacje techniczne.rar (59978 B)2013-01-18
Opis
Uaktualniony wzór umowyzal_3_PROJEKT_UMOWY_uaktualniony_aktualny.docx (31514 B)2013-01-18
Opis
Uaktualniona tabela elementów scalonych Tabela elementow scalonych.xlsx (10916 B)2013-01-21
Opis
Pytania wraz z odpowiedziamipyt nr 5.pdf (56043 B)2013-01-21
Opis
Pytania wraz z odpowiedziamipyt nr 6.pdf (39145 B)2013-01-21
Opis
Pytania wraz z odpowiedziami pyt nr 7.pdf (55917 B)2013-01-21
Opis
Pytania wraz z odpowiedziami pyt nr 8.pdf (46536 B)2013-01-21
Opis
Pytania wraz z odpowiedziami pyt nr 9.pdf (44559 B)2013-01-21
Opis
Pytania wraz z odpowiedziami pyt nr 10.pdf (73179 B)2013-01-21
Opis
Pytania wraz z odpowiedziami pyt nr 11.pdf (311290 B)2013-01-21
Opis
Pytania wraz z odpowiedziamipyt nr 12.pdf (145456 B)2013-01-21
Opis
Rysunek nr 01 RYSUNEK NR 01.pdf (1655407 B)2013-01-21
OpisFolder konstrukcje - zastąpiono uszkodzony plik
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «