Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2012 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Remont drogi gminnej w miejscowości Wojaszówka „Pod Wieś” nr 115166R w km 0+000 – 0+650
Ogłoszenie o zamówieniu ogl_o-zamowie_wojasz_pod.pdf (469738 B)2012-03-20
Opis
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_wojaszo_pod_wies.pdf (844054 B)2012-03-20
Opis
Przedmiar robót, kosztorys ofertowyprzedm_obmi_wojasz.pdf (96915 B)2012-03-20
Opis
Dokumentacja wykonawcza uproszczona dokument_wykonaw_uproszczon_wojasz.pdf (266340 B)2012-03-20
Opis
Mapa topograficzna orientacja_wojasz_pod-wies.pdf (1144406 B)2012-03-20
Opis
Plan sytuacyjnyplan_sytuacyjny_wojasz_pod.pdf (308563 B)2012-03-20
Opis
Przekroje poprzeczne przekro_poprze.pdf (74677 B)2012-03-20
Opis
Skalski PawełInspektor
Adres38-471 Wojaszówka 115
Telefon13 43-850-16
Fax13 43-852-25
E-mailzamowienia@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Załączniki Zalaczniki_przet_wojasz.doc (67072 B)2012-03-28
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «