Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2012 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków intensywnych opadów deszczu występujących w 2011 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspec_ist_w_za.pdf (857397 B)2012-03-15
Opis
Ogłoszenie o zamówieniuoglo_zam_odrz_wojasz.pdf (498220 B)2012-03-15
Opis
Dokumentacja wykonawcza Wojaszówkadok_tech_upro_wojasz.pdf (315979 B)2012-03-15
Opis
Dokumentacja wykonawcza Odrzykońdok_upr_odrzyk.pdf (320121 B)2012-03-15
Opis
Przedmiar robot, kosztorys ofertowy Wojaszówkapzred_ofe_wojaszo.pdf (79371 B)2012-03-15
Opis
Przedmiar robót, kosztorys ofertowy Odrzykoń przed_ofert_odrzy.pdf (85619 B)2012-03-15
Opis
Załączniki do SIWZ zal_do_przeta.doc (71168 B)2012-03-15
Opis
Mapa topograficzna Wojaszówka topogr_wojasz.pdf (229709 B)2012-03-15
Opis
Mapa topograficzna Odrzykoń topogr_odrzy.pdf (223506 B)2012-03-15
Opis
Plan sytuacyjny Wojaszówka ewid_wojasz.pdf (320686 B)2012-03-15
Opis
Plan sytuacyjny Odrzykoń ewid-odrzy.pdf (353018 B)2012-03-15
Opis
Skalski PawełInspektor
Adres38-471 Wojaszówka 115
Telefon13 43-850-16
Fax13-43-852-25
E-mailzamowienia@wojaszówka.pl
WWWwww.wojaszówka.pl
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «