Urząd Gminy Wojaszówka

Redagujący: Skalski PawełŚnieżek Tomasz.

Strona główna
URZAD GMINY WOJASZOWKA


Przetargi i konkursy 2011 - ogłoszenie o prowadzonych postępowaniach

Remont i adaptacja budynków Domu Strażaka, Domu Ludowego i Domu Kultury pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Wojaszówka.
Ogłoszenie o zamówieniuoglosze_zamowi_odnow.pdf (484736 B)2011-09-07
Opis
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyf_odnowa.pdf (971656 B)2011-09-07
Opis
Załaczniki zalacznik_odno_wsi.pdf (454877 B)2011-09-07
Opis
Rysunki Przybówarys-przybo.pdf (57067 B)2011-09-07
Opis
Rysunki Przybówarysu_elewa_przyb_odnowa.pdf (64611 B)2011-09-07
Opis
Przedmiar, rysunki Bratkówkabrat_swiet_przedm_rys_odnowa.pdf (452799 B)2011-09-07
Opis
Przedmiar, rysunki Odrzykońprzedmia_rys_odrzyk_odnowa.pdf (394779 B)2011-09-07
Opis
Wajda Marek Inspektor
Adres38-471 Wojaszówka 115
Telefon13 43-850-16
Fax13 43-852-25
E-mailzamowienia@wojaszowka.pl
WWWwww.wojaszowka.pl
Rysunki przedmiar Przybówkaprzybow_przedmiar_rysunki.pdf (386476 B)2011-09-07
Opis
Zapytanie wraz z wyjaśnieniem222 mw.pdf (48742 B)2011-09-20
Opis
Wajda Marek Inspektor
Pytanie wraz z odpowiedziązap_odpow_przetar_odnow.pdf (39089 B)2011-09-21
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «